Het Vlaams parlement schaart zich achter de mogelijkheid om bij de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten interimarbeid toe te laten. Volgens Kurt De Loor is dat geen goed idee.

Een overheid moet efficiënt zijn en een uitmuntende dienstverlening bieden aan de burger. Interimarbeid brengt volgens ons beide sterk in het gedrang. Interimarbeid is duurder en bovendien hebben zowel de Vlaamse overheid als de gemeenten vandaag al de mogelijkheid om extra werk flexibel op te vangen.

Woensdag gaat het Vlaams Parlement op voorzet van de Vlaamse regering plat op de buik voor de interimsector. Laten we dat zomaar gebeuren? De prijs is hoog: gooien we onze publieke dienstverlening te grabbel omdat de interimsector langs de kassa wil passeren? N-VA en Open VLD stemmen gretig toe. Ultra-flexibele contracten en ambtenaren die snel ingewisseld kunnen worden passen natuurlijk beter in de 'light-versie' van de overheid die deze partijen voor ogen hebben. Bij CD&V leek de linkervleugel nog even te grommen, maar compleet in lijn met het enerzijds/anderzijds-verhaal schikte de partijtop zich al snel vromelijk naar de eisen van haar coalitiepartners. Hoe ze dit verkocht krijgen aan hun ACV-achterban is een compleet raadsel.

Hoe kan je de burger vertellen dat er binnenkort voor dezelfde dienstverlening dure interimambtenaren ingeschakeld worden omdat de interimsector ook nog eens aan de kassa wil passeren? Hoe kan je de mensen wijsmaken dat de overheid moet afslanken en besparen als je het tegelijk wel mogelijk maakt om tussendoor dure interimambtenaren aan te nemen om het werk te doen? Welk signaal geef je aan de burger aan wie deze regering steeds meer facturen doorstuurt? Dan hebben we het zelfs nog niet eens gehad over de uitwassen dat het systeem van interimarbeid met zich meebrengt in de privésector.

Of is de Pano-reportage van enkele maanden terug over schrijnende toestanden bij DHL al vergeten? En dan de hamvraag: wie wordt beter van deze maatregel? U alvast niet want de kwaliteit van de dienstverlening komt in het gedrang, de ambtenaren en interimmers evenmin. Enkel de interimsector wrijft in de handen: koppelbaas voor de grootste werkgever van het land. Bingo. En welk probleem willen we eigenlijk oplossen? Vijf redenen waarom uitzendarbeid in de publieke sector een slecht idee is...

Eén. Het is totaal overbodig. Vandaag hebben overheden wettelijk al middelen om soepel en op een efficiënte manier om te gaan met tijdelijke personeelsbehoeften. Waarom dan beroep willen doen op een duurdere vorm van werken?

Twee. Het is duur. Uitzendarbeid is duurder dan contractuele tewerkstelling, het interimkantoor wil immers ook een deel van de koek. Voor elke 100 euro die de overheid voor een 'eigen' personeelslid betaalt, betaalt diezelfde overheid voor de uitzendkracht 204 euro, als het een bediende is en 212 euro, als het een arbeider is. Is dit de 'efficiënte overheid waar deze regering haar mond van vol heeft?

Drie. Interimarbeid is een gevaar voor de kwaliteit van de dienstverlening. Personeelsverloop en ambtenaren-voor-één-week doen afbreuk aan de kwaliteit en de continuïteit van die dienstverlening.

Ik verwacht van onze overheid dat ze met de middelen in kas een uitmuntende dienstverlening biedt aan de burger en haar werknemers een job met toekomst biedt, niet dat ze het spaarvarken van de interimsector gaat spijzen.