een geschikt moment om onze ouderen een ‘gelukkige oude dag’ te wensen, vandaag en alle andere dagen.

Het aantal ouderen in onze maatschappij neemt toe, de zogenaamde vergrijzing. Dit is het resultaat van onze sociale welvaartsstaat, en iets waar we trots op mogen zijn. Ouderen moeten zeker niet beschouwd worden als een ‘lastige kostenpost’, maar zijn een verrijking en dragen heel wat bij aan onze samenleving (bv. vrijwilligerswerk, zorg aan naasten…).

Onze ouderen verdienen dan ook een beleid op maat en in dit kader wil ik op deze ‘dag van de ouderen’ graag twee initiatieven in de kijker zetten. Een seniorenbeleid maak je immers samen met de betrokkenen, samen met de senioren. Samenwerking loont altijd. Mogelijks kan dit inspirerend werken voor andere (Kempense) gemeenten.

Ten eerste, het bezoekersproject van ons OCMW. Een medewerker van ons OCMW bezoekt stelselmatig – in principe van oud naar jonger, of op aanvraag – in hun huis alle senioren in onze gemeente. Op deze manier proberen we ‘vereenzaming’ of het idee van ‘niet meer behoren tot deze samenleving’ tegen te gaan. We bestrijden eveneens de non-take up van sociale rechten: heel wat ouderen mislopen immers premies, tegemoetkomingen, sociale voordelen … uit onwetendheid. We informeren hen individueel over hun mogelijke rechten en begeleiden hen natuurlijk in de administratieve molen. Het thuisproject geeft ons echter ook een schat aan informatie over hoe onze ouderen nu ‘echt’ leven,  hoe ze dag in dag uit leven in hun woning en buurt. En hier maak ik dan de brug naar een tweede initiatief.

Samen met de seniorenraad, organiseren we een ouderenbehoeftenonderzoek. Een lang woord om te zeggen dat we gaan peilen naar de behoeften van onze ouderen, niet zomaar, maar wetenschappelijk ondersteund door de Vrije Universiteit Brussel, en ook in samenwerking met Welzijnszorg Kempen. Dit onderzoek moet als basis dienen voor ons nieuw ouderenbeleidsplan. Een beleidsplan dat dus opgemaakt worden voor en met de ouderen, want ook hier geldt: wat we samen doen, doen we beter.

U ziet het: ouderenbeleid, een noodzaak en een kans, maar vooral een uitdaging die we samen moeten waar maken.