Dankzij het actieplan ‘Brains on the move’ van de Vlaamse regering kan tegen 2020 minstens 1 op de 3 afgestudeerden uit het hoger onderwijs een grensoverschrijdend avontuur aangaan om internationale en interculturele competenties te verwerven. Dat doel komt weer een stuk dichterbij doordat minister van Onderwijs Pascal Smet meer middelen voorziet voor vijf Vlaamse hogeronderwijsinstellingen om internationale zomercampussen te organiseren. “Intensieve programma’s laten toe dat werkstudenten/part-time studenten een internationale ervaring krijgen”, zegt Pascal Smet. “Voor hen is het immers vaak veel moeilijker om in te stappen in mobiliteitsprogramma’s van langere duur. Dergelijke ervaringen zijn een meerwaarde voor jonge mensen die aan hun maatschappelijk leven beginnen. Niet enkel om hun kansen op de (internationale) arbeidsmarkt te verhogen maar ook om met een brede bagage in hun wereld te staan”, besluit minister Smet.