Ik ben Lisa Houtman, 28 jaar, schepen in Haaltert voor Ruimtelijke Ordening en Wonen voor sp.a. Ik trek de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor sp.a in Haaltert en ik sta ook op de 5e plaats voor de provincieraadsverkiezingen.

Kijk, de laatste jaren worden we allemaal geconfronteerd met hogere facturen. Onze elektriciteitsfactuur is een nieuwe belastingbrief geworden. We moeten veel meer betalen voor onze waterfactuur, gepensioneerden komen met hun pensioen niet rond om het rusthuis te betalen, jonge gezinnen betalen steeds meer voor kinderopvang, studenten betalen veel hoger inschrijvingsgeld om verder te studeren… En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Dat zijn nochtans allemaal publieke diensten en basisbehoeften waar ieder van ons recht op heeft. Maar deze rechtse Vlaamse en federale regeringen blijven deze facturen maar verhogen, en ze schuiven ze door naar onze gezinnen, verenigingen en lokale besturen.

Daarom hebben we een sterke gemeente nodig die ervoor zorgt dat wonen en leven in Haaltert wel betaalbaar is. Het centrale thema voor sp.a is dan ook publieke, toegankelijke en betaalbare dienstverlening voor de burger en de verenigingen. In plaats van gezinnen armer te maken, willen we als sp.a investeren in mensen.

  • We willen investeren in een eigen gemeentelijk OCMW-woon- en zorgcentrum waar hulpbehoevende senioren met hun pensioen wel kunnen rondkomen om van hun oude dag te genieten.
    En waarom ook niet investeren in een lokaal gezondheidscentrum met huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesisten, psychologen, …waar medische en psychosociale zorgen toegankelijk en betaalbaar zijn voor alle gezinnen.
  • We willen als sp.a ook investeren in voldoende kinderopvang en in sport- , cultuur- en jeugdverenigingen die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moeten zijn
  • Om wonen betaalbaar te maken willen we inzetten op meer sociale woningen in Haaltert, en gezinnen die wachten op een sociale woning na 1 jaar al een huurpremie van 150 euro per maand geven indien ze bescheiden wonen. Momenteel moeten die gezinnen van de Vlaamse overheid 4 jaar wachten op de huurpremie. Voor sp.a is dat veel te lang is.
  • Aan vergroening in basismobiliteit is er ook nog veel werk door betere voetpaden en fietsinfrastructuur en ook busverbindingen tussen de deelgemeenten, desnoods in het eigen beheer van de gemeente, als de Lijn verder moet blijven besparen door de Vlaamse regering
  • Met deze maatregelen wil sp.a ook de armoede en de verdoken armoede bestrijden die echt een schande zijn in een welvarend Vlaanderen. We willen structurele oplossingen, zodat  kwetsbare gezinnen automatisch de rechten opnemen die voor hun specifieke situatie van toepassing zijn, zoals we bvb nu doen voor de energiepremies die  automatisch dubbel tellen voor gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (met een ziekenklevertje waarvan het nummer eindigt op een ééntje)
  • Ten slotte willen we zeker de burger meer betrekken bij de politiek. Niet alleen door overleg en participatie maar ook bvb door een burgerbudget en een live-streaming van de gemeenteraad.

    Wat we doen en wat we nog willen doen vind je altijd terug op onze website of op onze facebookpagina van sp.a Haaltert. Iedereen is in elk geval van harte welkom op onze debatavond 27/6 om 19u30 in café Biercinema over armoede en zorgzekerheid.


Herbekijk het filmpje hier: City Kiest sp.a Haaltert: Lisa Houtman