Karin Jiroflée voelde vanmiddag in de Kamer Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aan de tand over de kwestie. Die antwoordde erg ontwijkend en kon of wilde niet bevestigen dat intrafamiliaal geweld ook in de toekomst als een prioriteit zal beschouwd worden. Hij verwees in een lange technische uitleg vooral naar het opmaakproces van het Nationale Veiligheidsplan. Karin Jiroflée vond het antwoord van Jambon teleurstellend en pleit ervoor dat de politie ook in de toekomst genoeg tijd en middelen zou vrijmaken om dit brede maatschappelijke probleem op een gepaste manier aan te pakken: "De politie dreigt een stap terug te zetten, terwijl ze slachtoffers net een helpende hand zou moeten reiken."

De voorbije jaren hebben meer dan 40.000 mensen bij de politie aangifte gedaan van intrafamiliaal geweld. Uit studies blijkt dat dit slechts het topje van de ijsberg is, want de drempel om aangifte te doen blijft bestaan. Heel vaak weten slachtoffers nog niet waar ze terecht kunnen. De voorbije jaren maakte de lokale politie van de aanpak van intrafamiliaal geweld een prioriteit. Met succes. Het aantal aangiftes steeg spectaculair. Vanmorgen bleek dat de politie in haar nationale veiligheidsplan de aanpak van intrafamiliaal geweld niet langer zo hoog op de agenda wil plaatsen. "Het valt te verwachten dat de aandacht voor het probleem zal verslappen en dat er uiteindelijk minder aangiften zullen gebeuren", aldus fractieleidster Karin Temmerman. “Overigens zou deze maatregel in tegenspraak zijn met de beleidsnota van Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs die net wel werk wil maken van een betere aanpak van huiselijk geweld, net als Vlaams Minister voor Welzijn Vandeurzen. De ontwijkende verklaringen van Jambon tonen aan dat de zelfverklaarde 'logische coalitie’ niet altijd een logisch beleid voert."