Snelle maatregelen zijn nodig om de files op de Antwerpse Ring aan te pakken en zijn van levensbelang voor onze gezondheid en economie. “Het Antwerps stadsbestuur en de Vlaamse Regering komt nogmaals niet verder dan wat gemorrel in de marge gericht op verminderen van extra files door oosterweelwerken”, aldus Yasmine Kherbache. “Met onze voorstellen voor de sturing van het vrachtverkeer naar de Liefkenshoektunnel en spitsmijden kan je files op korte termijn fors doen dalen. Waar wacht stadsbestuur nog op om deze voorstellen samen met de Vlaamse Regering uit te voeren.” 

Een volledige overkapping van de ring is essentieel voor de  gezondheid en levenskwaliteit van  de Antwerpenaar. “De middelen die het stadsbestuur wil investeren in overkapping moeten gaan naar een goed project zoals Ringland in plaats van schijnoplossing zoals hier en daar een dekseltje op de ring”, zegt Kherbache.