Gwendolyn Rutten richtte haar pijlen op de langdurig zieken: "heel veel mensen die een ziekte-uitkering krijgen, hebben daar eigenlijk geen recht op", verklaarde ze. John Crombez merkt op dat onder de vorige regering, waar Open Vld ook deel van uitmaakte, tal van maatregelen zijn genomen om misbruiken aan te pakken.

"Als Gwendolyn Rutten het aantal misbruiken wil verminderen, moet ze misschien haar partijgenote Maggie De Block aanspreken", suggereert Crombez. Hij merkt op dat werkgevers zelf aangeven dat er steeds meer langdurig werklozen zijn en dat moet worden gekeken naar maatregelen rond werkbaar werk, de combinatie werk en gezin en een versterking van preventieve maatregelen. "In elke leeftijdscategorie onder de 40 jaar ligt het aantal langdurig zieken omwille van psychische aandoeningen hoger dan één op drie", weet Crombez.

Crombez noemt die tendens onrustwekkend. De regering zou werk moeten maken van een daling van die curve. "Door in te zetten op preventie bespaar je als samenleving pas echt, in plaats van je pijlen te richten op mensen die ziek zijn", luidt het