We verlagen de belastingen! Zowel het KI als de personenbelasting.
 We verlagen de belastingen op onroerend goed naar 1560 opcentiemen.  Dat is al 20 opcenteimen minder dan in 2013 toen we ze moesten verhogen wegens de desastreuze financiële situatie van de stad.  Nu, na 3 jaren en dankzij goed bestuur, klopt de rekening weer en kunnen we deze belastingsvermindering toepassen.  

Daarbovenop verlagen we de personenbelasting die we niet verhoogden naar 7,7%.  De komende jaren engageren we ons om verdere verlagingen in te voeren. 

Maar we investeren ook in de mensen en onze stad. Veiligeheid speelt een zeer belangrijke rol, de dotaties voor politie en brandweer bedragen samen zo'n 6 miljoen.   Na de opening van nieuwe speeltuinen en de restauraties van andere de voorbije jaren investeren we nog eens in 2 nieuwe speeltuinen.   Het onderhoud van de wegen op sommige plaatsen meer dan noodzakelijk.  en in o.a. Lembeek investeren we in rioleringen.  Het kan niet zijn dat vandaag de dag er nog hele straten zonder deftige riolering is.  Daar wordt nu wat aan gedaan.

We investeren uiteraard ook in het sociale aspect van onze stad, zo krijgt het OCMW een dotatie van 6,6 miljoen euro.  Op de site van het OCMW komen er trouwens 41 assistentiewoningen.  En tot slot is een stad niets zonder het verenigingsleven en hebben we dus meer dan anderhalf miljoen euro subsidies veil voor sport-, cultuur-, carnaval- of andere verenigingen.


Goed beleid is investeren in de mensen.