Op 14 oktober organiseerde Plan België in het Brusselse Warandepark een symbolische actie om kleuteronderwijs in ontwikkelingssamenwerking hoger op de politieke agenda te plaatsen. Er werd een klasfoto onthuld waarop tien parlementairen en ministers op kleuter leeftijd te zien zijn. Waaronder ook sp.a-parlementsleden Dirk Van der Maelen en Marleen Temmerman. "Plan België wijst terecht op het belang van kleuteronderwijs", zeggen beide. "De eerste levensjaren van een kind zijn cruciaal voor zijn ontwikkeling."

"Onze eigen geschiedenis toont aan dat hoe sneller arbeidskinderen kleuteronderwijs volgden,  hoe beter zij presteerden in het lager onderwijs. Missen kleuters die start, dan kunnen ze kinderen uit betere milieus niet of slechts met zeer veel moeite bijbenen.", aldus Van der Maelen.

"Wat geldt voor arbeidskinderen in België, geldt ook voor kinderen in ontwikkelingslanden. Het zijn immers de meest achtergestelde kinderen die het meeste voordeel halen uit kleuteronderwijs. Armoede beperkt de kansen van een kind, kwalitatief kleuteronderwijs kan helpen om hen toch de ontplooiingsmogelijkheden te bieden waar ze recht op hebben.", vervolgt Temmerman.

Daarom pleiten de sp.a-ers samen met collega-parlementairen, Ministers en Plan België voor een verhoogd budget binnen ontwikkelingssamenwerking voor zorg en onderwijs voor de allerkleinsten en roepen ze de Belgische regering op een dialoog op gang te brengen met de partnerlanden, zodat kwalitatief kleuteronderwijs voor alle kinderen bereikbaar wordt.

 

 

Dirk Van der Maelen

Marleen Temmerman