Participatie, dát is het sleutelwoord om een linkse, progressieve partij te versterken. “Precies daarom organiseren we deze dag”, zei Bruno Tobback in de Vooruit. “Om samen met jullie vooruit te gaan en het alternatief vorm te geven de volgende weken, maanden en jaren. Om naar elkaar te luisteren. Hier, maar ook buiten, daar waar zoveel honderden duizenden mensen bezorgd zijn.”

En luisteren is dezer dagen niet zo bijster moeilijk, ging Tobback verder. “In tegenstelling tot deze regeringen willen wij wél rekening houden met al die mensen die op straat komen. En heus niet alleen aan het piket. Als je rekening houdt met de noden en de bezorgdheid van mensen, dan sta je open voor dialoog en dan luister je. Het beleid dat er nu is, luister niet.”

Dat het anders kan, dat er wel degelijk een alternatief is – te beginnen op lokaal vlak - bewijst het verhaal van taxi-dienst Uber, vindt Tobback. “Uber gedraagt zich zoals onze regeringen: dit is het systeem en leg er u gewoon bij neer. De Brusselse regering heeft daar – dankzij onze minister Pascal Smet - een gigant duidelijk gemaakt dat je ook op lokaal vlak moet rekening houden met mensen.” Uber is welkom in Brussel, op voorwaarde dat het de normen van dit land respecteert. Dat is nu niet het geval, met sociale en ook fiscale fraude tot gevolg.

Een ander schoolvoorbeeld is Uplace. “Daar heb je hetzelfde verhaal”, zo vond Tobback. “Het verhaal van de zorgen en de bekommernissen van vele duizenden mensen – voor hun gezondheid, voor de files – tegenover één gigant. Het zijn precies die zorgen – of dat nu in de taxi, aan de ring rond Vilvoorde of daarbuiten is - die sp.a wil en moet vertalen. Wie luistert naar mensen en wél met hen rekening houdt, bouwt een alternatief uit. Dat is de rol van een sterke, links-progressieve partij.”

“We gaan duidelijk maken dat wij wél aan hun kant staan. Niet alleen maandag, tijdens de nationale staking, maar ook daarna: in jeugdverenigingen, sportclubs, bij welzijnswerkers, bij senioren en noem maar op. Al die mensen die met een groot hart anderen proberen vooruit te helpen: bij hen, naast hen moeten we staan.”

De naam “Dag van de Lokale Betrokkenheid” sluit perfect aan bij onze boodschap van participatie, verbreding en versterking. Precies daarom organiseren we vandaag sessies zoals “Samen zorgen voor een groene buurt”, “Verandering begint lokaal” of “Hoe raken mensen betrokken bij hun buurt?”. Tobback: “Om samen het alternatief uit te bouwen investeren we in onze mensen, in onze mandatarissen, in onze leden, in iedereen die geëngageerd is. We gaan dat samen maken: in onze straten, onze wijken, onze gemeenten en onze steden. Vandaag helpen we lokale betrokkenen om op straat, op café en tijdens trouwfeesten in gesprek te gaan over sociale rechtvaardigheid.”