De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat wijzigingen in de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg noodzakelijk zijn. Ingrid Lieten: “Om daartoe te komen, is meer samenwerking tussen de verschillende actoren op de eerste lijn, maar ook tussen gezondheidszorg en welzijnszorg cruciaal. We willen naar meer integratie op de eerstelijn, via de promotie van lokale samenwerkingsverbanden en via de uitbouw van multidisciplinaire eerstelijnscentra, zoals wijkgezondheidscentra.”

“Het groeipotentieel van wijkgezondheidscentra is enorm. Ook de armoedeorganisaties zijn al lang vragende partij voor een veralgemening van de derde betalingsregeling enerzijds en de uitbreiding van de wijkgezondheidscentra anderzijds. Daarom maak ik 148.000 euro vrij om de wijkgezondheidscentra een duwtje in de rug geven bij hun opstart. Daar komt immers heel wat bij kijken”, licht Ingrid Lieten toe.

“De laagdrempelige, gratis gezondheidszorg zorgt ervoor dat mensen geen dringende medische zorgen uitstellen om financiële redenen. Hierdoor daalt zowel de kost voor de patiënt als voor de ziekteverzekering. Zo zorgen wijkgezondheidscentra voor een toegankelijke gezondheidszorg en verkleinen ze de gezondheidskloof”, besluit Ingrid Lieten.