De gemeente voert een beleid en gaat daarbij zuinig en efficiënt om met de middelen. Dat is een uitgangspunt dat tijdens het begin van deze legislatuur in de beleidsnota werd opgenomen. Intussen zijn de voorbije jaren programma’s opgestart om zowel de gemeentelijke wegen als de gebouwen aan te pakken. Recent nog werden de plannen bekendgemaakt om het gemeentehuis grondig te renoveren, energie-efficiënter en ook klantvriendelijker te maken. Duurzaamheid staat daarbij centraal.

“Dat betekent dat wij ingrepen doen die het milieu minder belasten, zodat ook de volgende generaties geen hinder ondervinden van de inspanningen die nu gebeuren,” aldus schepen van duurzaamheid en energie Valerie Plessers.

Schepen van sport Ann Van Dorpe: “De voorbije werken aan het Sportcentrum zijn daarvan een goed voorbeeld. Allerlei aanpassingswerken de voorbije jaren hebben immers geleid tot een besparing van liefst 26% op de energie-uitgaven.

Wij zullen hoe dan ook de nodige budgetten voorzien om deze werken uit te voeren. Dergelijke investeringen verminderen immers niet alleen de CO²-uitstoot, maar bieden ook meer comfort aan de gebruikers en reduceren op de koop toe de kostprijs. Een driedubbele “win” dus”, besluit burgemeester Jaak Fransen.