De stad Mechelen zal, samen met de Katholieke Hogeschool Mechelen en private partners, een bedrijvencentrum voor creatieve jongeren oprichten. Dit ambitieuze project komt er dankzij de steun van de stad Mechelen, Europa, de Vlaamse Regering en de Provincie Antwerpen. Samen investeren ze meer dan €2 miljoen in het project. De verschillende partners keurden onlangs het project en de bijhorende financiering goed.

“Het nieuwe centrum komt in de binnenstad en het is de bedoeling om jonge afgestudeerden, die zelfstandig iets op poten willen zetten, bijeen te brengen en bestaande initiatieven te integreren in het geheel”, zegt schepen van Onderwijs, Economie en Jeugd, Caroline Gennez (sp.a). “In hetzelfde pand komt ook een ‘Villa crossmedia’, een jongerenmediacentrum dat moet uitgroeien tot dé ontmoetingsplaats waar jongeren nieuws uitwisselen en publiceren op een regionaal crossmedia platform. We willen hiermee inspelen op de totale leefwereld van de georganiseerde en niet-georganiseerde jongeren in Mechelen”, gaat Gennez verder.

Door de oprichting van het bedrijvencentrum op een centrale plaats in de stad waar creatieve ondernemende disciplines samenkomen wil de stad een economisch klimaat creëren dat de mogelijkheid laat om risico's te nemen, nieuwe methodes uit te testen en te experimenteren. Naast de kostendelende aspecten, worden ook werkruimte (een 60-tal units) en expertise ter beschikking gesteld van de starters. Ook de noodzakelijke personele ondersteuning is voorzien in het project.

Het innovatieve, regionaal bedrijvencentrum biedt tal van mogelijkheden tot samenwerking met kleine en grote bedrijven uit de regio. Innovatie in de regio kan worden gestimuleerd doordat het bedrijvencentrum z’n kennis met de regio zal delen. Zo kan met Villa crossmedia Mechelen een belangrijk netwerk van expertise voor de media- industrie uitgebouwd worden. De productie van media opent bovendien perspectieven voor creatieve spin-offs.

Het nieuwe project moet de start zijn voor de oprichting van een heel aantal ‘labo’s’ die uiteindelijk moeten leiden naar creatieve spin-offs dankzij een innovatieve samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Deze samenwerking bundelt dan ook de verschillende competenties die in onze stad en regio reeds aanwezig zijn en biedt ruimte voor zowel experimentele als zeer concrete en resultaatgerichte projecten.

De bedoeling is om in 2009, het ‘Jaar van de Innovatie’, het project op te starten zodat het in 2011 volledig operationeel is. Vanaf 2012 moet het dan volledig zelfbedruipend worden. “Een dergelijke creatieve omgeving, uniek omdat het voor een groot stuk door jongeren gestuurd is, zal dan ook een belangrijke invloed hebben op de regionale economie. We zoeken en onderhandelen vandaag over een geschikte locatie zodat dit unieke project zo snel mogelijk van start kan gaan. Dit nieuwe initiatief zal de ganse regio ten goede komen en onze reputatie als economische toplocatie nog verbeteren. Ze draagt bij tot meer en betere jobs en biedt enorme toekomstperspectieven voor onze jeugd”, besluit Gennez.

Er wordt een investering van €2.077.944 voorzien voor dit project, gefinancierd door de stad Mechelen (€347.730), Vlaanderen (€894.125), de Provincie Antwerpen (€41.311) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (€794.777).