Al sinds de start doet de Vlaamse regering niks anders dan besparen, in alle sectoren. Zo moeten leraars zelf van hun eigen loon bijleggen om te kunnen lesgeven, maar ook in de ouderenzorg is het alle hens aan dek. Zo getuigde een jonge verpleegster hoe het personeelstekort in de ouderenzorg leidt tot schrijnende toestanden waarbij veel senioren niet de zorg en de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Door het uitblijven van de beloofde investeringen komen er ondanks de vergrijzing amper plaatsen bij voor zwaar zorgbehoevende senioren, terwijl de factuur steeds verder oploopt. Onlangs bleek uit een vraag van Jan Bertels aan minister Vandeurzen dat vier op de tien rusthuizen het voorbije anderhalf jaar hun prijzen hebben opgetrokken. Uit de rusthuisbarometer van de socialistische Mutualiteiten bleek eerder al dat voor drie kwart van de rusthuisbewoners het inkomen niet volstaat om de rusthuisfactuur te betalen. Zij moeten aankloppen bij hun kinderen of bij het ocmw.

“En nu worden we nog maar eens geconfronteerd met een getuigenis waaruit blijkt dat tegenover die torenhoge factuur niet eens een minimale dienstverlening staat”, zegt Bertels. “Dit gaat ons allemaal aan: onze grootouders, onze ouders en uiteindelijk wij zelf zullen vroeg of laat beroep moeten doen op de ouderenzorg. Minister Vandeurzen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat elke Vlaming uitzicht krijgt op een comfortabele oude dag zonder financiële zorgen. De beloofde investeringen in de ouderenzorg moeten er eindelijk komen. Daarnaast moet de minister stappen zetten om de factuur opnieuw betaalbaar te maken. Sp.a heeft een voorstel voor een maximumfactuur ingediend in het parlement, maar CD&V, N-VA en Open VLD hebben dat weggestemd. Hoe lang steken ze hun kop nog in het zand?”