De Vlaamse regering voert sinds jaren inspanningen ter preventie van schulden. "Deze inspanningen om de schuldenproblematiek aan te pakken dreigen nu tevergeefs te worden als het betalingsbevel wordt ingevoerd", zo meent Michèle Hostekint.

Onlangs werd in de Kamercommissie Justitie de beslissende stap gezet naar de invoering van het zogeheten 'betalingsbevel' in het Gerechtelijk Wetboek. Dit betalingsbevel voert de procedure van eenzijdig verzoekschrift veralgemeend in voor alle betwistingen over onbetaalde facturen. Bij zo'n eenzijdig verzoekschrift luistert de rechter slechts naar de argumenten van de schuldeiser, zonder de schuldenaar te horen of zelfs maar op de hoogte te brengen van de gerechtelijke procedure. Wat voordien een zeer uitzonderlijke procedure was, wordt in dit wetsvoorstel de norm voor alle financiële betwistingen.

Met het betalingsbevel is nog maar slechts één aanmaning nodig, per aangetekende brief. Als daar geen reactie op komt van de tegenpartij, dan kan een bedrijf via een standaardformulier een betalingsbevel afdwingen. De consument komt het pas te weten als hij het vonnis, waarbij de rechtbank hem veroordeelt tot een onmiddellijke betaling, in de brievenbus vindt. Als daar niet onmiddellijk wordt op gereageerd, dan staat de gerechtsdeurwaarder binnen de kortste keren voor de deur.

"Nu al zitten meer dan 70.000 Belgen in schuldbemiddeling. Vorig jaar steeg hun aantal nog spectaculair met meer dan tien procent. Als dit asociaal  wetsvoorstel van de meerderheid in het federaal parlement straks ook in de Senaat wordt goedgekeurd, dan laat het zich zo voorspellen dat het aantal mensen in het statuut van collectieve schuldbemiddeling -maar ook het aantal sociale drama's- drastisch zal toenemen", aldus Michèle Hostekint. "Het is ondermeer uit die overtuiging dat we ons verzetten tegen  de veralgemeende invoering van het eenzijdig verzoekschrift".

Volgens de  laatste armoedestudies moet tien procent van de Vlamingen zien rond te komen met een leefloon. In Wallonië is dat zelfs zeventien procent. Deze groep van mensen leeft gedurig op de rand van de armoede. Men gaat er te vaak aan voorbij dat veel mensen hun facturen niet of te laat betalen om heel onschuldige redenen. Dit wetsvoorstel is voldoende om hen dat duwtje te geven om definitief in de armoede terecht te komen.

"Dit wetsvoorstel is bovendien een aanslag op de zwakkere consument. Dit terwijl er juist meer nood is aan consumentenbescherming. Consumentenorganisaties wijzen er al jaren op dat de wetten die consumenten moeten beschermen dode letter blijven".