Verschillende steden en gemeenten, maar ook het provinciaal en Vlaams niveau pakken dit probleem vandaag aan door hondenloopweides aan te leggen. In de steden Oostende en Brugge zijn dergelijke terreinen reeds operationeel. In Diksmuide wordt er binnenkort gestart met de aanleg. De provincie investeerde bv. in een loopweide in Raversijde. En het Agentschap Natuur en Bos realiseerde speelterreinen voor honden in o.a. Assebroek, Menen, Kachtem en Wervik. 

 Een hondenloopweide is in feite een omheinde groenzone waar je hond onaangelijnd kan rondrennen en spelen zonder gewone wandelaars te hinderen. Altijd onder het waakzame oog van hun baasje. De baasjes dienen altijd in te staan voor de veiligheid van andere gebruikers en hun honden, alsook voor de netheid van het terrein. De loopweide is niet alleen een extra service voor de hond die eens goed kan ravotten en zo leren socialiseren met andere dieren en mensen, het heeft ook een sociale functie voor de hondenbezitters. Het zorgt er daarenboven ook voor dat speelpleinen en andere groenzones gevrijwaard blijven van bv. loslopende honden en uitwerpselen.  

Veel positieve effecten, in ruil voor een bovendien slechts kleine investering. Er moet enkel voorzien worden in een stuk grond dat kan variëren van 1500m² (op gemeentelijk niveau) tot 30.000m² (op provinciaal en Vlaams niveau). Voor de aankleding en inrichting moet enkel voorzien worden in een afsluiting, een toegangspoort, enkele zitbanken, bomen en misschien een kleine waterpartij. Om de netheid te bewaren worden er best duidelijke infoborden geïnstalleerd met uitleg over wat mag en niet mag en voldoende vuilnisbakken.  

Dat onze Schepen van Dierenwelzijn blijkt open te staan voor het idee, stemt ons zeer tevreden. Er bestaat bovendien reeds een structuurschets voor de herinrichting van de buitenvestingen waarbij ruimte voor een dergelijk project kan voorzien worden. Volgens sp.a staat dit gegeven het gemeentebestuur dus weinig in de weg om een hondenloopweide op deze plaats te realiseren. Onze fractie stelt voor om te starten met een proefperiode om in te schatten hoeveel hondenbaasjes hier gebruik van willen maken en om te zien hoe we ervoor kunnen zorgen dat de weide geen openbare hondenpoepplaats wordt.  

Naast dit initiatief stellen we ook voor om de provincie West-Vlaanderen in te schakelen om bij de herinrichting van de speelzone aan de ingang van het provinciaal domein de Palingbeek ook in een dergelijke weide te voorzien. Ook aan het ANB kan de vraag gesteld worden om dit in de Galgebossen of Gasthuisbossen te doen. Deze plaatsen lijken ons bij uitstek geschikt om hondenloopweides in te richten, zeker gezien het aantal hondenbaasjes die hier dagelijks hun wandelingen komen doen. 

We hopen dat de meerderheid dit voorstel steunt en het ook effectief samen met andere partners probeert te realiseren.