In het kader van de professionalisering van de lerarenopleiding stelt de Vlaamse regering dat alle lerarenopleidingen die momenteel door de Centra voor Volwassenonderwijs (CVO) worden georganiseerd worden overgeheveld naar de hogescholen en universiteiten. De CVO bedienen met hun laagdrempelig, flexibel en breed verspreid aanbod momenteel meer dan 9.000 toekomstige leerkrachten. Ter vergelijking: binnen de lerarenopleiding aan de universiteiten studeren momenteel 1.300 studenten. De studenten binnen de CVO zijn hoofdzakelijk mensen met een fulltime job die zich ’s avond en in het weekend omscholen tot leerkracht.

Deze zij-instromers brengen essentiële kennis en ervaring binnen in het onderwijs en zijn cruciaal om tegen 2025 de 59.000 nodige leerkrachten te kunnen voorzien. Deze studenten vragen echter een grote mate van flexibiliteit. “Het is”, zo stelt Caroline Gennez, “zeer de vraag of de universiteiten en hogescholen een zelfde mate van flexibiliteit kunnen bieden zonder dat de Vlaamse regering extra middelen voorziet, en zelfs in tegendeel blijft besparen op hoger onderwijs. Avond- en weekendlessen vragen een grote inspanning van docenten maar zijn wel essentieel zijn om de zij-instroom te behouden.”

Daarnaast stelt de Vlaamse regering ook voor om de hoger beroepsopleidingen, de zogeheten HBO5-opleidingen, van de CVO’s naar de hogescholen over te brengen. Ook dit dreigt tot een leegloop te leiden indien de hogescholen geen bijkomende middelen krijgen. De ervaring met HBO5-opleidingen in de verpleegkunde, leert dat de zeer flexibele trajecten op maat van het leven en de werksituatie van studenten essentieel is voor de instroom.

Bijgevolg blijft er voor de CVO’s, aldus de derde conceptnota, enkel nog een belangrijke rol weggelegd voor het tweedekansonderwijs. De Vlaamse regering stelt terecht dat op dit vlak zich grote uitdagingen aandienen.

“Het is geen goed idee om CVO’s te reduceren tot een minimaal aanbod voor de meest kwetsbare groepen. Haar sterkte is net haar laagdrempelig en tegelijk zeer breed aanbod dat toelaat om vele diverse types studenten samen te brengen en hen binnen een vertrouwde omgeving, dicht bij huis, op te laten klimmen naar hogere studies. “Onderwijs moet tot doel hebben om drempels verlagen. Helaas dreigen de beslissingen van de Vlaamse regering net het omgekeerde te doen”, besluit Caroline Gennez.