Het rad houdt halt op één van de 28 lidstaten van de Europese Unie en toont aan de hand van een aantal gegevens de situatie in dat betreffende land inzake het minimumloon, de jeugdwerkloosheid, het aandeel hernieuwbare energie en de hoeveelheid gebruikte plastic zakjes.

“Wat we willen duidelijk maken, is dat het lot niet mag bepalen in welke sociale of ecologische situatie Europese burgers terecht komen”, zegt Kathleen Van Brempt. “Nu is dat wel zo. Afhankelijk van waar je geboren bent of woont, zal je al dan niet kunnen rekenen op een minimumloon. In Italië bedraagt dat bijvoorbeeld 0 euro.”

“Ook de jeugdwerkloosheid in Europa is heel verschillend, afhankelijk van de lidstaat waarin de jongere zich toevallig bevindt”, zeggen Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui. “Dat is ook de reden waarom wij pleiten voor een minimumloon in de hele Unie en een Europese aanpak van de jeugdwerkloosheid over heel Europa.”

Klik hier om ook onze vier speerpunten voor Europa te lezen.