Deze week werd Brussel opgeschrikt door 2 reusachtige zogenaamde ‘zinkgaten’, gaten in het wegdek die worden veroorzaakt door lekkende riolering. Het Brusselse rioleringsnetwerk is verouderd en dit manifesteert zich meer en meer in gebreken. Jef Van Damme (sp.a) wil dat het Parlement zich dringend buigt over de staat van ons rioleringsnetwerk en van de nodige investeringen in onderhoud en vervanging. 

Gisteren veroorzaakte een lek in de waterleiding een zinkgat in de Leuvensesteenweg. Vorige week was er een reusachtig zinkgat nabij de kathedraal. Eerder dit jaar was er een zinkgat in de Stevinstraat. De impact van het zinkgat op de Leuvense Steenweg op de omwonenden, het wegverkeer en zelfs het (inter)nationale treinverkeer is enorm: tientallen mensen moesten tijdelijk hun huis verlaten, het verkeer wordt omgelegd en zelfs het treinverkeer op de internationale as Brussel-Luxemburg is voor lange tijd onderbroken.

“De Brusselse riolen zijn oud en vaak slecht onderhouden”, aldus sp.a fractieleider Jef Van Damme. “Net zoals bij de tunnels zien we dat investeringen in ondergrondse infrastructuur niet populair zijn en vaak worden uitgesteld. Op die manier kan men makkelijk besparen op korte termijn. Maar op lange termijn zijn de kosten groot, en we zien nu zelfs impact op de mobiliteit en het treinverkeer”.

Van Damme wil in het Brussels Parlement hoorzittingen houden rond de problematiek.

“Toen er desinvesteringen in het onderhoud van de tunnels aan het licht kwamen, heeft het Brussels Gewest ingegrepen en een investeringsplan opgesteld. We moeten nu kijken hoe we het onderhoud van en de investeringen in onze riolering kunnen verbeteren. Ook de complexe samenwerking tussen het gewest, dat bevoegd is voor de materie, de gemeenten, die eigenaar zijn en de intercommunale Vivaqua moet tegen het licht worden gehouden”.

De sp.a fractie zal voorstellen hoorzittingen over de problematiek te houden in het Brussels Parlement. Jef Van Damme zal bevoegd minister Céline Fremault (cdH) ondervragen over de problematiek.