Syrië is een wespennest waar verschillende politieke en militaire belangen elkaar kruisen. “Ik begrijp niet dat er geen parlementair debat aan de regeringsbeslissing is vooraf gegaan”, zegt Dirk Van der Maelen. Donderdag wordt er in de plenaire vergadering gediscussieerd over een resolutie betreffende de militaire inzet in Syrië. “Intussen zijn de gevechtsvliegtuigen al richting Syrië en Irak vertrokken. Dat is het parlement in het gezicht uitlachen.” Ook bij de opvolging van de militaire operaties vraagt sp.a meer transparantie van de regering en betrokkenheid van het parlement. Militaire operaties zouden enkel nog mogelijk mogen zijn na voorafgaandelijke goedkeuring door parlement.

“Deze operatie is bovendien niet in overeenstemming met het internationaal recht en er is geen enkel kader voor een politieke oplossing. Bombardementen hebben nog nooit geleid tot een duurzame oplossing van conflicten. De regering geeft toe dat een militaire aanpak niet volstaat, maar stelt dat IS eerst militair verslagen moet worden vooraleer er ruimte is voor politieke en stabiliserende maatregelen. Dat is een fundamentele denkfout”, zegt Dirk Van der Maelen.

“België kan een veel nuttigere rol spelen. Onze centrale doelstelling moet de bescherming van de burgerbevolking zijn. Er moet onmiddellijk humanitaire toegang tot de belegerde steden in Syrië komen”, besluit Dirk Van der Maelen.