Donderdag keurde het Parlement de Resolutie ter bevordering van Intelligente Snelheidsassistentie (ISA) bijna unaniem goed (130 voor, 1 tegenstem, 0 onthoudingen). Met deze resolutie dringen wij er bij de regering op aan om het voortouw te nemen in de uitbouw van ISA. Binnen enkele jaren moet het systeem standaard deel uitmaken van de wagen. Lees hieronder de volledige tussenkomst van Karin in de Plenaire vergadering van 18 april en bekijk het nieuwsfragment van de VRT van 21 april.

Ik wil beginnen met de collega's uit de commissie te bedanken die de voorstellen ondersteund hebben en die ook gevraagd hebben om die bijkomende hoorzittingen, waardoor wij toch wel met heel degelijke informatie deze resolutie hebben kunnen goedkeuren. Zoals de Rapporteur, de heer Wollants, reeds heeft gezegd, werd de resolutie unaniem goedgekeurd in de commissie en ik hoop ook op een unanieme stemming straks in de plenaire vergadering. 

Collega's, heel veel zaken uit het verslag werden reeds duidelijk gemaakt. Wij blijven toch met heel veel verkeersdoden zitten, 12.000 in 10 jaar. Er is een klein beetje goed nieuws, het daalt een klein beetje. In 2000 waren er in ons land nog 1.470 verkeersdoden. In 2011 werd dit cijfer teruggebracht tot 840, maar het zijn er natuurlijk nog steeds 840 te veel. Onze houding moet zijn om naar nul te gaan. 

Het is ook heel duidelijk - ik wil dit nogmaals zeggen ten aanzien van de heer Veys - dat alcohol en snelheid twee zaken zijn die meestal de verkeersdoden en verkeersongevallen veroorzaken. Zeggen dat snelheid geen element is, is ontkennen wat er in bijna alle wetenschappelijke onderzoeken wordt aangetoond.

Er zijn heel wat ISA-proefprojecten geweest en er wordt heel vaak op gewezen dat ISA een instrument is van de toekomst waardoor verkeersongevallen en vooral ook verkeersslachtoffers kunnen worden vermeden. Dat is de reden waarom daaraan moet worden gewerkt op alle niveaus - federaal, Vlaams maar ook in de gemeenten. Zowel het BIVV als professor De Mol hebben erop gewezen dat ISA niet alleen het meest geteste systeem is, maar dat het ook het systeem is met het meeste effect op de verkeersveiligheid.

Ik heb zelf het genoegen gehad om zowat acht jaar geleden in Gent aan een ISA-project te mogen meewerken. Wij hebben toen met 50 systemen in de stad rondgereden, waaronder ook bussen. Het resultaat van dit proefproject was dat mensen die oorspronkelijk erg tegen het systeem waren gekant, na het proefproject heel erg voorstander waren en zelfs wilden dat het systeem niet meer werd uitgebouwd uit hun wagen. De heer Sven Vlassenroot heeft nadien een doctoraat gehaald met een proefschrift over het draagvlak van een dergelijk systeem. Daaruit blijkt heel duidelijk dat het draagvlak voor dit systeem heel groot is.

Ik wil er dan ook voor pleiten om de experimentele fase definitief af te sluiten. Er zijn heel veel proefprojecten geweest in verschillende landen. Ik meen dat wij nu tot actie moeten overgaan. Verschillende collega's hebben erop gewezen dat Europa daarin een centrale rol moet spelen. De staatssecretaris heeft er ook op gewezen dat het weinig zin heeft om dit systeem enkel bij ons of enkel in een bepaalde regio toe te passen.

De Europese kaart moet daarin volop worden getrokken, wat ook wordt verwerkt in de resolutie. Op die manier kan de federale overheid op de beschikbare fora het dossier op de Europese agenda zetten. Zo kunnen wij daar ook een stap vooruit zetten.

Ik wil nogmaals iedereen danken die aan de resolutie heeft meegewerkt en die ze wil goedkeuren. Ik hoop dat wij straks in de plenaire vergadering een kamerbrede meerderheid krijgen voor het systeem. 

Link naar nieuwsfragment VRT (21 april 2013):

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.27801?video=1.1609967