Verkeersveiligheid is een algemene bezorgdheid. De voorbije tien jaar lieten maar liefst 12.000 mensen het leven in ons verkeer. Ondanks de vele controles en sensibiliseringscampagnes blijft één van de belangrijkste oorzaken van onze verkeersonveiligheid onaangepaste snelheid. Intelligente Snelheidsassistentie (ISA) kan doen wat het invoeren van de veiligheidsgordel zoveel jaren geleden deed: elk jaar heel wat levens redden in ons verkeer. De regering moet hiervoor een plan duidelijk uitwerken. Als initiatiefnemer van de resolutie over de invoering van intelligente snelheidsassistentie, ben ik dan ook blij dat deze resolutie unaniem werd goedgekeurd in de commissie infrastructuur.

Eén op drie dodelijke verkeersongevallen wordt veroorzaakt door onaangepaste snelheid. Technologie kan nochtans een bijdrage leveren aan snelheidsbeheersing in ons verkeer. Een proefproject dat ruim tien jaar geleden werd uitgevoerd in Gent leverde heel wat positieve resultaten op. Bovendien toonde het project dat er toen al een groot draagvlak bestond voor ISA. Na afloop wilden vele deelnemers het toestelletje zelf houden. ISA zorgt ervoor dat de bestuurder een signaal krijgt op het moment dat hij de maximumsnelheid overschrijdt. Er zijn verschillende ISA-systemen: in een open systeem wordt de bestuurder enkel gewaarschuwd, bij een half open systeem voelt de bestuurder een tegendruk in het gaspedaal.

Maar om van start te kunnen gaan met zo’n meer interveniërend systeem is er nood aan zeer betrouwbare snelheidsinformatie. De verschillende overheden in ons land moeten daarom werk maken van een nauwkeurige digitale snelheidskaart. De federale overheid moet hierover goede afspraken maken met de drie gewesten.

Daarnaast moet de federale regering op Europees niveau een warm pleidooi houden om in te zetten op ISA. Want enkel Europa kan ervoor zorgen dat ISA-systemen in de toekomst standaard deel uitmaken van onze wagens.