Ismaël Saidi zal dan toch geen filmpjes tegen radicalisering maken en verspreiden. De auteur van het populaire stuk Djihad stopt met het project omdat hij naar eigen zeggen persoonlijke aanvallen en bedreigingen te verwerken kreeg. Minister-president Rudi Vervoort (PS) bekijkt hoe het nu verder moet met het project. Vlaams parlementslid voor Commissie Cultuur en Brussel Yamila Idrissi (SP.A) roept Saidi dan weer op om toch door te gaan.

door © brusselnieuws.be
Brussel

"Dat er in het moderne Brussel, België en Europa iemand monddood wordt gemaakt door bedreigingen, laster en kritiek, is onaanvaardbaar", laat Vlaams parlementslid Idrissi via onze redactie weten aan Saidi. "Daarom zou ik je willen oproepen om alsnog af te zien van je beslissing, om alsnog verder te gaan met dit broodnodig initiatief. Blijf terreur beantwoorden met cultuur."

Over de druk die Saidi ervoer schrijft Le Soir. “De voorbije twee dagen waren een hel”, zegt Saidi aan de krant. “De druk, de doodsbedreigingen, maar ook de politieke beschuldigingen zijn te hevig geworden.”

Cliëntelisme

 
In een brief die hij aan Vervoort schreef zegt hij dat het te zwaar is geworden om de beschuldigingen te weerleggen. Er was sprake van cliëntelisme en hij werd verweten “het schoothondje van de PS” te zijn.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) had immers zelf 275.000 euro aan subsidies voor het project vrijgemaakt.

In politieke kringen was er al kritiek gekomen op het project. Emmanuel De Bock, fractieleider van regeringspartij Défi in het Brussels parlement, vroeg zich af waarom zo’n grote som vrijgemaakt werd zonder dat de ministerraad het project moest goedkeuren. En hij wees er ook op dat er geen openbare aanbesteding is uitgeschreven voor het project.

'Gunstig advies'
Vervoort zelf ontkent dat er sprake is van cliëntelisme: "De steun voor dit project is wel degelijk volgens de regels goedgekeurd door de regering. Die beslissing is genomen na een gunstig advies van de Inspectie van Financiën, waarna een overeenkomst werd gesloten en een stuurcomité werd opgericht, met inachtneming van de onafhankelijkheid van de partners", aldus Vervoort in een persbericht.

En Vervoort is niet te spreken over de kritiek: "Ik veroordeel scherp de lichtzinnigheid waarmee bepaalde chagrijnige personen en politieke figuren zonder enige kennis van zaken een waardevol project onderuit wilden halen en daarbij hun pijlen richtten op een man met grote kwaliteiten als Ismaël Saidi."

Het project was nog geen week oud. Woensdag kondigde Saidi aan dat hij korte filmpjes zou maken die op het internet verspreid zouden worden. Daarin zou hij aan moslimjongeren enkele concepten uit de Koran beter uitleggen, en proberen om de interpretatie van de Koran in een juiste tijdsgeest te plaatsen. Saidi zou daarvoor samenwerken met islamologen Rachid Benzine en Michaël Prevot.

Verder gingen er experts, zoals opiniemakers of professoren, opgeleid worden om aan een herinterpretatie van de Koran te werken.

Nog geen beslissing

 
In de brief vraagt Saidi om de subsidies aan andere mensen toe te kennen, “die de kracht hebben om het project te leiden, want ik kan het niet.”

Of dat zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Het kabinet van Vervoort laat weten dat er nog geen beslissing is genomen over wat er nu met de subsidies en het filmpjesproject moet gebeuren.

Vervoort bedankt Saidi voor zijn "moedige inzet" en betreurt dat het zo eindigt: "Ik vind het belangrijk om het debat met de jongeren over een prangende en splijtende kwestie als radicalisme te laten voeren door een Brussels figuur die een zekere weerklank bij hen geniet"