sp.a blijft zich verzetten tegen een nieuwe maar technisch voorbijgestreefde verbrandingsoven voor huisvuil in Wilrijk. Exploitant ISVAG heeft een vergunning voor onbeperkte tijd aangevraagd. Voor sp.a is dat verspilling van belastinggeld, grondstoffen en energie. Volgens ons hoort de nieuwe oven in de haven thuis. Dat is goedkoper, ver van woonwijken verwijderd en beter voor het leefmilieu.

In de haven kan de oven volcontinu processtoom leveren aan de chemische industrie of kan methanol worden geproduceerd. De restwarmte van de chemie kan vervolgens worden gebruikt om de gebouwen van de stad mee te verwarmen. De Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx heeft dat wel begrepen. In haar rede ‘Omarm de warmte’ pleit ook zij voor de ‘energiecascade’ met levering van hoogwaardige stoom aan industrie en laagwaardige restwarmte aan gebouwen. Ook de Vlaamse Bouwmeester pleit daarvoor.

De presentatie van sp.a zien? Deze zit als bijlage bij het artikel.