Het districtsbestuur van Wilrijk heeft de ambitie om de Kleinesteenweg in een volledig nieuw kleedje te steken. Dat is een ambitie die we graag steunen, want deze belangrijke toegangspoort op het centrum van Wilrijk is dringend toe aan een heraanleg. Tot onze verbazing moesten we echter vaststellen dat het districtsbestuur zowel op 1 februari 2016 als op 30 mei 2016 met een voorstel tot heraanleg naar de districtsraad kwam ZONDER fietspaden. De Kleinesteenweg is een drukke straat van wagens, bussen én ook fietsers. Vaak mensen die met de fiets inkopen gaan doen in het centrum van Wilrijk en jongeren op weg naar school. Als we van mening zijn dat fietsers zich op een veilige manier moeten kunnen verplaatsen van en naar het centrum(Bist) via deze drukke verkeersader, dan zijn volgens ons veilige fietspaden hier op hun plaats. Ja toch ?

PDF hieronder kan je afdrukken en afleveren in het districtshuis van Wilrijk, Bist 1 2610 Wilrijk