Het mag duidelijk zijn: voor sp.a is het klimaatdebat evenzeer een koopkrachtdebat. Dat zal John Crombez morgen op het 'Go Left' congres uit de doeken doen. 

"Wij zijn voor een klimaatwet - we steunden die van Groen ook in het parlement. Maar zo'n wet mag de koopkracht van de mensen niet aantasten." 

En daar hebben de 'vrienden van Groen' volgens Crombez veel te weinig oog voor. Nochtans heeft voorzitster Meyrem Almaci al een paar keer duidelijk benadrukt dat de ecologische transitie sociaal moét zijn. "Dat zegt ze inderdaad", erkent Crombez, "maar ik kijk naar de feiten en daar zie ik iets anders."

BTW op elektriciteit naar 6%

Crombez kan bijvoorbeeld niet begrijpen dat de groenen zijn partij niet steunden om de btw op elektriciteit te kunnen verlagen van 21% naar 6%. Het voorstel werd uiteindelijk weggestemd. "Blijkbaar is elektriciteit voor al de anderen, ook voor Groen, geen basisrecht voor iedereen. De energiearmoede is al gestegen. De sociale tarieven dreigen met meer dan 20% te stijgen."

Hij laakt ook dat de groene voorstellen voor propere lucht te weinig rekening houden met de koopkracht van de Vlaming. "Neem nu de lage-emissiezone voor heel Vlaanderen waar Groen voor pleit. Dat klinkt mooi, maar Vlamingen uit de Westhoek of uit Limburg moeten hun auto dan vervangen door een duurdere elektrische wagen. Zorg eerder voor de nodige investeringen in openbaar vervoer. Blijf niet met voorstellen komen die het voor de bevolking moeilijker maken om rond te komen."

Polariseren is bijzonder jammer

Dat Groen zich in Brussel tegen de nieuwe metroplannen keerde, stuit ook op onbegrip bij Crombez. "Dat is nu eens een maatregel die ervoor zorgt dat er betaalbaar en kwaliteitsvol vervoer is als in Brussel de lage-emissiezone wordt ingevoerd." Dat protest werd intussen door Groen wel al rechtgezet. "Zowel N-VA als Groen polariseert in het klimaatdebat", vindt Crombez. "N-VA sust dat de technologie het wel zal oplossen, maar Groen kijkt te weinig naar de gewone mensen."

"Sp.a neemt een unieke positie in. Ja voor het klimaat, neen tegen minder koopkracht. En wij durven écht wel moeilijke maatregelen op tafel te leggen, zoals het geleidelijk afschaffen van de salariswagens - in ruil krijgen de mensen dan meer netto."


"Koopkracht is té belangrijk voor zoveel gezinnen. We kunnen ons niet permitteren dat de noden van een groot deel van de bevolking genegeerd worden. Op woensdag 13 februari hebben bijzonder veel mensen het werk neergelegd voor meer loon. En ze hebben een punt. Ze worden belachelijk gemaakt door rechts en het kapitaal, en ik zag woensdag geen steun van Groen. Zie het niét als een aanval naar Groen, maar eerder als een oproep. Ik wil duidelijkheid vóór de verkiezingen van 26 mei: wat zal de impact zijn voor de werkende mensen?" zegt de voorzitter.John Crombez
- bron  HLN 15/2