Een jaar na de grote wateroverlast in Pittem brachten Tine Soens ( SP.A) en partijvoorzitter John Crombez (SP.A) een bezoek aan de slachtoffers. Volgens hen zijn nog niet alle problemen opgelost, maar het gemeentebestuur belooft beterschap.

Pittem/Egem Partijvoorzitter John Crombez (SP.A) en Tine Soens brachten vrijdagochtend een bezoek aan de slachtoffers van de hevige wateroverlast in Pittem van 28 juli vorig jaar. Meer dan honderd woningen liepen toen schade op door hevige regenval. Neerslagcijfers tonen aan dat er rond 3 uur 's nachts tussen de 70 en 100 liter water per uur gevallen is in Pittem en deelgemeente Egem. Dat water wordt normaal afgevoerd via de Breemeersbeek en de Blekerijbeek, maar deze zaten tegen de ochtend al vol.

Intussen heeft de gemeente enkele maatregelen genomen om een dergelijk rampscenario te vermijden. 'Voor de zomervakantie werden aanpassingen aan de bestaande bufferbekkens uitgevoerd', zegt burgemeester Ivan Delaere (CD&V). 'Er kwamen extra verhogingen en bermen langs de Egemstraat en in de Baertstraat.'

Langs laatstgenoemde straat werd er ook een weide uitgediept die nu een nieuw bufferbekken vormt van 10.000 kubieke meter. Voorts zorgde de gemeente voor meer afvoermogelijkeden. 'We hebben onze inwoners ook zo goed mogelijk proberen te begeleiden bij de aanvraag voor het rampenfonds', zegt de burgemeester. 'In ons budget van 2015 maakten we alvast 400.000 euro vrij om knelpunten in de gemeente aan te pakken. We proberen ook via het infoblad zo goed mogelijk te communiceren naar de bevolking.'

Ook provincie helpt

Ook de provincie droeg haar steentje bij met de aanleg van nieuwe bufferbekkens en een bypass tussen de Breemeersbeek en de Blekerijbeek. Vlaams Parlementslid Tine Soens kwam samen met voorzitter John Crombez een kijkje nemen naar de aanpassingen en de verbeteringen na de wateroverlast van een jaar geleden.

Tijdens de wandeling in de Jozef Cardijnstraat, het meest getroffen gebied, spraken ze met Marijn Desmet. Het water stond tot 40 centimeter in zijn woning met heel wat waterschade tot gevolg. 'Veel informatie krijgen we niet', zegt Desmet. 'Ja, ze hebben een bypass aangelegd en de Breemeersbeek die hier een beetje verder loopt wordt beter onderhouden. Maar als dit de juiste maatregelen zijn om schade te voorkomen bij een hevige regenval ben ik niet zeker. Normaal komt er nog een verhoogde berm in het eerste gedeelte van de straat, maar die aanpassing gebeurt pas in 2016. Dat is onze enige hoop om zo'n ramp van vorig jaar te vermijden.'

Tine Soens liet op Twitter na haar bezoek weten dat er 'voorlopig geen echte oplossingen' waren. Ze laat de zaak op de agenda plaatsen in het Vlaamse Parlement en zal de bewoners op de hoogte houden.

STEVEN LEENKNEGT ■

Bron: Het Nieuwsblad, 25 juli 2015