Voor het derde jaar op rij is de geregistreerde criminaliteit in Gent gedaald. Burgemeester Daniel Termont en de korpschef van de Politie stelden de ‘Criminaliteitscijfers 2016’ op maandag 13 maart 2017 voor aan de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken. Daniel is bijzonder trots op de resultaten van het werk van de Flikken: “Vooral de woninginbraken, gauwdiefstallen en diefstallen met geweld daalden in 2016, net zoals het aantal auto- en motordiefstallen. Ook het aantal fietsdiefstallen daalde ten opzichte van het jaar daarvoor. Anderzijds krijgen vooral heel wat weggebruikers een slecht rapport: ondanks de hoge pakkans - en het risico op heel wat menselijk leed na een ongeval - passen die hun gedrag niet aan. De Politie Gent blijft daarom hard inzetten op verkeersveiligheid, want elk ongeval is er één te veel. Ondanks de aanhoudende terreurdreiging is er opnieuw fantastisch werk geleverd. Chapeau.”


Lees hier de volledige perstekst.