Jaarrekening 2016

Jaar na jaar moeten we in de gemeenteraad aankijken tegen glunderende en voldane gezichten van de collegeleden en hun meerderheid. Maar ondertussen weten we ook wel dat het niet al goud is wat blinkt. We feliciteren het bestuur met het behoud van de tussenkomsten voor de abonnementen “De Lijn” en het feit dat vooral de personenbelasting op een laag peil wordt gehouden. Echter voor dit laatste weten we dat zelfs de 2,5 % onnodig is om de gemeentekas op niveau te houden.

De investeringen (wegen, gebouwen en andere projecten…) komen nu stilaan op gang. Vrij laat, het einde van deze legislatuur komt stilaan in zicht, zodat sommige realisaties pas tegen de komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen ingehuldigd worden. Maar achter dit laatste zal wel een politiek opportunisme en strategie schuilen. Met “linten” knippen en gebouwen inhuldigen wint men nu eenmaal stemmen.

Heel veel inspanningen en geld gaat ook dit jaar weer naar de organisatie van onze (gemeentelijke en OCMW) organisatie. Het “herbouwen” van het AC (gemeentehuis) in het kader van “het nieuwe werken” mag nu stilaan zijn vruchten beginnen afwerpen. We vragen ons toch af of de dienstverlening voldoet aan de noden van de burger. Vergeet daarbij niet dat veel van onze ambtenaren vertrouwd zijn met hun eigen specifieke taak en leiden aan “werkconservatisme”. Veranderen is niet altijd verbeteren !!

Onze gemeente blijft nog altijd een financieel unicum. Deze toestand geeft ons mogelijkheden, wat echter niet wil zeggen dat geen toekomstgerichte voorzichtigheid geboden is. De huidige (vooral Vlaamse) regering schuift meer en meer verantwoordelijkheden en financiële druk door naar de gemeenten. Niet alle partijen in de gemeenteraad zijn hier eensgezind. Vooral de N-VA steunt de regeringspolitiek en schuift zo de druk door naar onze inwoners, de echte belastingbetalers. Die houding is voor ons onbegrijpelijk. De aanwezigheid van N-VA op onze gemeenteraad moet er vooral op gericht zijn onze gemeente mee te besturen en niet het beleid van hun partij in de regering te steunen.

Voor de “boekhouders” onder ons, de gemeentelijke thesaurie kon in 2016 rekenen op een gemiddelde van meer dan 23 miljoen €. (met topmomenten van + 30 miljoen € !!) De jaarlijkse financiële afbetaling van de schuld bedroeg 327.000,0 € en onze (beperkte) uitstaande leningen hebben een gemiddelde rentevoet van 2,58 %.

Andere uitgaven waarop we ons toch moeten blijven focussen zijn de personeelskost (meer dan 9 miljoen € !!) en de tussenkomst in de werkingskosten voor politie en brandweer. Vooral voor dit laatste hebben we een zeer beperkte inspraak en blijven de kosten jaar na jaar stijgen.

Denise MelisDe Lamper,  sp.a voorzitter –gemeenteraadslid. Guido Weyns, sp.a fractieleider