Jaarrekeningen 2006 en wijzigingen ter afsluiting - gemeentebegroting 2006

De jaarrekeningen 2006 worden afgesloten met een boni van 10,8 miljoen euro. Dit zou te danken zijn aan uitzonderlijke fiscale inkomsten uit de onroerende voorheffing.

Een deel daarvan  is ook een gevolg van de achterstand bij financiën op de inschrijving van de onroerende voorheffing voor 2005, wat een meevaller is voor 2006. Op een nieuw gebouw in de Noordwijk werd in één maal de onroerende voorheffing voor de afgelopen 3 jaar betaald en tot slot zijn er een deel ongebruikte provisies.

De afsluiting van de rekeningen van 2006 bewijst dat de meerderheid systematisch elk jaar in haar begroting de financiële situatie van de gemeente slechter voorstelt dan ze in feite is, om zo bij het Gewest te kunnen aankloppen voor extra middelen.

 

Ook de volgende jaren kan men een verhoging van het kadastraal inkomen van de gemeente verwachten. Het North Galaxy gebouw levert een jaarlijks recurrente opbrengst van 1 miljoen euro op, vanaf volgend jaar  komt daar nog tussen de 6 en 700.000 euro bij voor het Elipse gebouw, en komen er nieuwe inkomsten voor de nieuwe woningen in de Daillykazerne, Kinetix, Rodenbach, flatgebouwen in de  Gaucheretwijk en op de Helmetsesteenweg (J. Rayéstraat).  Dit zijn eindelijk de vruchten van de stadsvernieuwing waaraan men reeds geruime tijd in Schaarbeek werkt.

De oppositie had reeds bij de goedkeuring van het budget 2007 gewezen op een onderwaardering van de te verwachten inkomsten, wat door de meerderheid werd verwoord in een voorzichtige begroting aan de inkomstenzijde.

Maar een begroting voorstellen met ettelijke miljoenen in het rood en uiteindelijk eindigen met een boni van 10,8  miljoen maakt bijna een verschil van 15 miljoen. Dat komt er op neer dat je in je voorspellingen zo eventjes een misrekening maakt van 10% van het totale gemeentelijke budget.  De oppositie bepleit dan ook een herziening van herstelplan dat het Gewest Schaarbeek oplegt.

Wordt goedgekeurd.