Jan Bertels (sp.a) dient in het Vlaams Parlement een motie in naar aanleiding van de Pano-reportage over de wantoestanden in de commerciële ouderenzorg. Bertels wil dat de Vlaamse Regering snel werkt maakt van een correcte financiering, zodat die beter aansluit bij de reële zorgnoden. Dat moet leiden tot extra personeel en betere zorg voor de ouderen in een rusthuis. Daarnaast eist hij financiële en bestuurlijke transparantie, nadat dinsdag in de commissie Welzijn duidelijk werd dat de overheid onvoldoende zicht heeft op welke bedrijven en geldstromen schuilgaan achter bepaalde woonzorgcentra. Samen met een clausule voor sociaal verantwoord ondernemen moet dit in de toekomst voorkomen dat bedrijven winstmarges gaan hanteren die nefast zijn voor de kwaliteit van de zorgverlening.

Ook treedt Bertels verschillende leden van de meerderheid bij in hun vraag naar meer controle op de misleidende reclamefilmpjes die in de reportage gehekeld werden.