In de historische hoofdstad van de Kempen, jawel, staan jullie me ongetwijfeld toe om iets te zeggen over onze regio. Want ook voor onze regio wordt 2014 een belangrijk jaar; wij, allen tesamen, moeten er voor zorgen dat er ook in de Kempen nog sociale stemmen doorklinken. En samen zullen we daar ook in lukken, daar ben ik rotsvast van overtuigd.

 

Wij staan voor samenwerken met elkaar, maar ook voor samenwerken met anderen, voor respect voor de andere!

Samenwerken maakt immers het verschil, en de Kempenaar, de Vlaming, de Belg wil samenwerken. Hij of zij is voor een samenwerkende gemeenschap, ook al proberen velen – om sommige tenoren van andere politieke partijen niet te noemen - ons het tegenovergestelde te doen geloven. Pleiten ze, deze tenoren, voor een ieder voor zich mentaliteit, leven ze van het creëren van conflicten tussen mensen.

 

Neen, daar willen wij niet aan mee doen, wij kiezen niet voor een conflictmodel, wel voor een samenwerkingsmodel. We willen er voor zorgen dat iedereen mee kan in onze maatschappij, met zijn of haar kwaliteiten. Dat iedereen kan behoren tot de gemeenschap, ieder met zijn rechten, maar ook zijn plichten.

 

We geloven in de kracht van samenwerking en solidariteit. We willen samen verder investeren in collectieve goederen zoals onderwijs, onze gezondheidszorg (ik pleit hier dan ook nog eens voor een constructieve samenwerking tussen onze kempense ziekenhuizen, ook hier zal samenwerking een meerwaarde leveren, bewerkt samenwerking dat we een betere, meer gespecialiseerde gezondheidszorg kunnen krijgen in onze regio (cfr nmr, oncologie…), zodat we niet naar Leuven of Antwerpen moeten voor sommige specialistische zorg; het op til staande hartcentrum bijvoorbeeld was en is nog steeds een uitstekende gelegenheid om samen te werken). We willen de jeugdwerkloosheid bestrijden,  die ook in de Kempen toeslaat, evenals de sociale dumping (deze strijd is zeer belangrijk voor bijvoorbeeld onze bouwbedrijfjes, of denk maar aan de transporteurs in onze regio die lijden onder oneerlijke concurrentie)

 

We willen een sociale en duurzame Kempen, waar iedereen zijn talenten kan en moet ontplooien. Jawel, kan, iedereen moet er de kans toe krijgen, moet, je moet de kansen ook grijpen. Maar we gaan niemand achterlaten, in het verleden niet, en ook niet in de toekomst.

Je bouwt geen economisch potentieel op een sociaal kerkhof; zelfs de meest verstokte besparingsadepten à la imf komen nu tot hun scha en schande tot dit besef.

 

Samenwerken betekent ook verantwoordelijkheid nemen; in vele gemeenten in de Kempen doen we dit, en maken we door onze deelname aan het bestuur het verschil. Blijven we gaan voor een sociaal beleid, ook in moeilijkere economische omstandigheden. We gaan dit ook in de toekomst blijven doen, we gaan niet aan de zijlijn blijven staan, want de mensen rekenen op ons. (de beste stuurlui staan altijd aan wal, maar ze bereiken ook wel niets, komen nergens).

 

En, vrienden, niet in Vlaanderen, en ook niet in de Kempen is ‘socialist’ een scheldwoord, ook al proberen velen, zeer velen van onze politieke tegenstrevers, het er wel van te maken.

Als ze schelden op de socialisten, willen ze eigenlijk schelden op onze sociale verwezenlijkingen van de afgelopen decennia, verwezenlijkingen waarvan iedereen geniet en waarop we trots mogen zijn (en die, cfr. recent onderzoek van de universiteit Antwerpen, velen van onze inwoners, ook in de kempen, doen ontsnappen aan een sociale ravage van de economische crisis (trouwens, sommigen zijn al vergeten hoe ze begonnen is blijkbaar, ja de banken, weet je wel).

 

We moeten onze sociale welvaartsstaat aanpassen voor de toekomst, ja zeker, maar ze gewoonweg afbreken is nog iets anders. Daar gaan we niet aan mee doen.

Zijn we tegen verandering, modernisering …: neen, zijn we tegen pure sociale afbraak, ja.

We kunnen hiervan wel enkele voorbeelden geven. En zo maak ik de overgang naar het gemeentelijk beleid dat Jan, onze burgemeester, zal toelichten.

 

Om te eindigen: ik wens u, samen met onze afdeling en ook in mijn persoonlijke naam een gezond, duurzaam en sociaal 2014 toe!

En wat de Kempen betreft: voor een duurzame en sociale Kempen zijn en blijven we nodig, en dat gaan we ook laten zien in 2014 en de volgende jaren!