Dit jaar stuurt Voka meer dan 90 parlementsleden (waaronder 6 Kempense) op zomerstage in een onderneming.  De spits werd afgebeten door Vlaams parlementslid Jan Bertels (sp.a). Hij werkte één dag mee bij OPZ (openbaar psychiatrisch ziekenhuis) in Geel. Voor beide partijen een interessante kennismaking.  Naast een kennismaking met de onderneming zelf, vernam Bertels bij OPZ ook uit eerste hand met welke uitdagingen de zorgsector vandaag kampt. Hij beloofde alvast deze zorgen mee te nemen naar het politieke werkveld.

Voka grijpt het zomerreces van de parlementen aan om ondernemers en politici dichter bij elkaar te brengen. Tijdens de Voka zomerstages krijgen parlementsleden de kans om een exclusieve blik achter de schermen van het bedrijfsleven te werpen. Jan Bertels startte vandaag zijn stagedag met een uitgebreide kennismaking en voorstelling van het Kempense OPZ. Meer specifiek: het paradepaardje outreachende psychiatrie in de ouderenzorg: psychiatrische zorg voor ouderen in hun woonsituatie. Het OPZ is immers  mee voortrekker in Vlaanderen om  een expertise rond deze zorgvraag uit te bouwen!

Outreachende ouderenzorg In de kinderschoenen

De ondersteuning en begeleiding van ouderen met acute en/of chronische psychiatrische problemen   staan nog in de kinderschoenen. We kennen inmiddels de geriater. Maar zelfs in het handboek van psychiatrische diagnostiek (de DSM 5), waar ziektebeelden aan de hand van levensfasen worden opgesomd, ontbreekt de afdeling "ouderen", zegt Pieter Jans, administrateur generaal van het OPZ. Het OPZ  is voor deze doelgroep een unieke behandeling aan het uitrollen in functie van outreachende activiteit. We hebben een gepassioneerd team met heel veel innovatieve ideeën maar zoals tegenwoordig vaak het geval is in een zorgonderneming stoten we op de financiële grenzen.’

‘Gedurende de afgelopen decennia is onze levensverwachting dermate gestegen, dat we te maken hebben met een hele nieuwe generatie; de mensen, die een zeer hoge leeftijd bereiken. De politiek heeft het ook in de gaten en probeert middels allerlei hervormingen de snelkookpan van de stijgende zorgkosten te ontluchten. Het is een feit dat er steeds meer ouderen zijn en het is een feit dat deze mensen veel zorg nodig hebben. Psychiatrische zorg wordt hierbij vaak vergeten en soms zelfs ontkend, vervolgt Jan Bertels. De expertise rond ouderen met acute en chronische psychiatrische problemen die dit Kempense ziekenhuis heeft opgebouwd zou meer bekend en uitgerold moeten worden.  De Kempense Health en Care Valley, bestaande uit actoren uit de politiek, het onderwijs, de onderzoekinstellingen en de ondernemers, kan hier een belangrijke rol in spelen.’

‘We werken met multidisciplinair samengestelde teams: teamcoördinator, psychiater, algemeen arts, psycholoog, psychologisch-assistent, verpleegkundigen en verzorgenden, therapeuten en maatschappelijk assistenten. We geloven niet in ‘one size fits all’-diensten. Zorg hoort te zijn afgestemd op een zorgvraag. Naargelang de behoeften en de problematiek wordt een patiënt in één van de leefeenheden binnen de divisie Ouderen opgenomen, of in de dagkliniek. Indien nodig wordt na een opname door het outreachend team zorgcontinuïteit voorzien naar de thuissituatie en woonzorgcentra. Hierdoor kan opnameverkortend en heropnamevoorkomend worden gewerkt. Omwille van beperkte financiering kan deze outreachende werking tot op heden niet ten volle worden uitegerold, , vullen Kevin Van wallendael, psychiater en  Mieke Mondelaers, directeur ouderenzorg van het OPZ aan. ‘

 Sector in transitie

‘De zorgsector is een sector in transitie. Vanuit Voka-KvK Kempen willen we de sector ondersteunen vanuit het ondernemerschap. Als partner in de Health en Care Valley heeft Voka een dubbele opdracht, zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder Voka-KvK Kempen. Enerzijds fungeren we als matchmaker tussen de zorgsector en de ondernemers. In de zorgsector bieden zich heel wat uitdagingen en kansen aan en de ondernemer kan hier samen met de sector een antwoord op bieden. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het Kempense bedrijf Topfoods dat door de samenwerking met Licalab een innovatie in ouderenvoeding implementeerde. Anderzijds probeert Voka nog meer ondernemerschap in de zorgsector te krijgen. We zijn ervan overtuigd dat de Kempen een grote speler is op vlak van Health en Care. Het is nu aan de Kempense actoren om dit bekend te maken, samenwerkingen op punt te zetten, om te valoriseren en te internationaliseren.’

‘Hier ben ik het mee eens. De toekomst is aan de innovatieve, ondernemende Kempen, besluit Jan Bertels. Ik ga de zorgen die ik vandaag uit eerste hand vernomen heb zeker en vast meenemen in mijn werk in het politieke veld!’

Volg het overzicht op www.voka.be/zomerstages

 

bron: VOKA