Op vrijdag 16 juni werd het Toekerspad door  het gemeentebestuur en het bestuur van wandelclub de Toekers uit  Bunsbeek ingehuldigd. 

Schepen van Toerisme Johnny Reweghs (sp.a):  “Na advies van de cultuurraad keurde de gemeenteraad onlangs de nieuwe  benaming Toekerspad voor de trage weg nummer 99 tussen de Vlaasstraat en  de Langveldstraat in deelgemeente Bunsbeek goed. De actieve wandelclub  de Toekers vieren dit jaar hun 20-jarig bestaan en vroegen aan de  gemeente om een wandelpad in deelgemeente Bunsbeek te vernoemen naar de  vereniging.” 

De Vlaasstraat, daar waar Den Toeker thuis is …

De geschiedenis van “Den Toeker” die met de toekomst begint …

Toekomst  Bunsbeek (den bompa van “Den Toeker”) : De naam van de plaatselijke  voetbalclub en eigenaar van de voetbalkantine waarin we ons nu bevinden.   Gesticht in 1955 en lid  geworden van de KBVB in 1956.  De kleuren van  de club zijn rood en zwart.  Momenteel heeft de club een A en een B  team die wekelijks het beste van zichzelf geven.  Het terrein en de  kantine zijn gelegen in de Vlaasstraat 3 te Bunsbeek.

www.toekomstbunsbeek.be

Toekers  Bunsbeek (de moeder van “Den Toeker”) : Dit is de naam van de  Bunsbeekse wandelclub wiens oorsprong in het voetbalmilieu ligt.  Om de  jeugdspelertjes van Toekomst Bunsbeek een geschenk met Kerstmis aan te  kunnen bieden of een uitstap te organiseren waren er centjes nodig.  Er  werd besloten om een wandeltocht in te richten.  Tijdens de allereerste  wandeltocht waren er 132 deelnemers.  In september 1996 werd wandelclub  Toekers Bunsbeek geboren en sinds deze datum zijn we aangesloten bij de  Vlaamse Wandelfederatie (VWF).  Elk jaar organiseren we 3 wandeltochten.

Over  onze naam hebben we al vele leuke reacties en interessante opmerkingen  gekregen.  Zelfs de pastoor van de basiliek van Scherpenheuvel heeft er  over vorig jaar over gesproken tijdens de mis.  De leden van de  voetbalclub hadden reeds T-shirts met als opdruk "Toek. Bunsbeek". Om in  den beginne niet al te veel te moeten uitgeven en toch reclame voor  onze wandelclub te kunnen maken, maakten we gebruik van deze naam en  T-shirts.  Natuurlijk met "Toek" alleen konden wij ook niet verder.

Wanneer  je nu in het woordenboek keek vonden we als gelijkenis "Toekomst,  Toekan" maar deze leken ons niet zo geschikt tot we op het idee kwamen  van "TOEKERS BUNSBEEK".

Wanneer je nu deze naam ontleedt dan kom je aan verschillende betekenissen.

- In Oost- en West-Vlaanderen zijn Toekers mensen die graag op de vuist gaan.

- In Antwerpen wordt er onder de naam Toeker een sukkelaar verstaan.

- Bij ons in Brabant is dat iemand die wil maar niet kan maar als resultaat het toch steeds

   tot een goed einde brengt.

Den  Toeker : De tijd gaat snel en onze wandelclub werd 5 vervolgens 10 en  vorig 15 jaar.  Om dit te vieren mochten we op 17 juli 2011 de  Vlaams-Brabantse Wandeldag organiseren.  Om deze gebeurtenis extra in de  bloemetjes te zetten besloten we om ons eigen bier te lanceren :

“Den  Toeker”.  Vorig jaar kon je van een “Blonde” of een “Bruine” proeven in  het speciaal ontworpen Toekersglas.  Op onze Velpetocht op 22 juli  zullen we “Den Toeker Spécial” serveren, een amberkleurig bier van 6,9  vol % alc.

Brouwer Marc  Andries (de vader van “Den Toeker”) : Den Toeker wordt gebrouwen door  meesterbrouwer Marc Andries, wiens geboortehuis gelegen is ter hoogte  (overkant) van Vlaasstraat 8 te Bunsbeek.  Na omzwervingen bij  brouwerijen Achouffe en Haacht startte hij in 2008 zijn eigen brouwerij  “De Vlier” die momenteel gelegen is te Holsbeek.

www.brouwerij-devlier.com


 “Het  gemeentebestuur ging graag in op deze vraag uit erkentelijkheid voor  deze dynamische vereniging die al jaren zorgt voor hele wat succesvolle  activiteiten die onze gemeente doen bruisen. Als gemeentebestuur gaan we  in overleg met de nieuwe cultuur –en erfgoedraad heel wat trage wegen  binnenkort nieuwe namen geven. Dit kunnen zowel de historische namen  zijn van deze paden, maar ook nieuwe namen van erkentelijke personen of  verenigingen uit onze gemeente.”