Waar is de tijd dat mensen ’s avonds massaal buiten zaten om een klapke met de buren te doen, een pintje te drinken, en problemen in de straat te bespreken? Om net dat contact tussen buren te faciliteren, vroeg raadslid Valentijn Despeghel op de laatste gemeenteraad steun voor een project van zogenaamde gevelbanken. De mosterd haalde hij in Gent, waar enkele jonge Gentenaren reeds een dergelijk project opzetten. 

Hun en onze bedoeling? Mensen opnieuw van hun straat laten genieten, het contact met hun buren stimuleren en op die manier de sociale cohesie in hun straat verbeteren.

En, het is eenvoudig te organiseren. Het betreft een wegneembare constructie bestaande uit 2 stalen driehoeken die aan de gevel worden bevestigd en 1 wegneembare plank. Met andere woorden ben je niet thuis, dan zie je enkel 2 ingeklapte metalen driehoeken die je ook kan gebruiken om uw fiets aan vast te maken. Ben je wel thuis en je wil buiten zitten, dan klap je die metalen driehoeken open, leg je je plank erop die je binnen in huis bewaard en je hebt een ‘gevelbank’.

Gevelbanken zullen vooral tot hun recht komen in straten binnen de vestingmuren waar bewoners geen of slechts een klein tuintje hebben. M.a.w. hier kunnen mensen het openbaar domein gebruiken om buiten te komen en een klapke te doen, weliswaar zonder doorgaand verkeer op het voetpad te belemmeren. 

Valentijn vroeg financiële hulp voor Ieperlingen die dergelijke gevelbankjes willen installeren, alsook de aanpassing van het gemeentelijk reglement zodat er enkele randvoorwaarde kunnen worden opgelegd. 

De bevoegde schepen Dehaene vond het een constructief voorstel, maar gaat niet in op het voorstel omdat hij nog geen vragen in die zin heeft gekregen. 

Laten we dus massaal voor de gevelbankjes gaan en de vraag van Valentijn kracht bij zetten!