Is de werkloosheidsuitkering in de tijd beperken een wonderoplossing om onze sociale zekerheid te ontlasten? Het antwoord van Bruno Tobback was duidelijk in De Zevende dag: “Wij zijn ook het enige land dat toponderwijs aanbiedt aan de universiteit voor 500 euro. Gaan we dat dan ook afschaffen, omdat wij de enigen zijn in de wereld die daar in slagen?” “Het beeld dat werkloosheidsuitkeringen dé gigantische uitgavenpost in onze sociale zekerheid zijn, klopt helemaal niet. Dat zijn onze pensioenen en onze gezondheidszorg. Maar nog belangrijker: mensen help je niet aan een job door hun uitkering af te nemen na twee jaar. Daar creëer je absoluut geen werk mee.”

“Dat doe je daarentegen wel door lasten op arbeid te verlagen, in de eerste plaats voor jongeren en 50-plussers. En arbeid goedkoper maken voor die twee groepen doe je niet door mensen hun werkloosheidsuitkering af te nemen. Dan schiet je verkeerd. Je doet dat wél door een fiscale hervorming door te voeren en door een faire bijdrage te vragen van diegenen die nu geld verdienen met geld.” sp.a kiest ervoor mensen actief te begeleiden naar werk in plaats van ze uit statistieken te weren met een vingerknip. Bruno Tobback: “Als mensen hun job verliezen of geen job hebben, moeten we een trampoline aanbieden om weer naar de arbeidsmarkt te springen. Maar dat mag geen trampoline zijn met gaten. Zo bouw je geen sociale welvaart, zo lanceer of herlanceer je niemand. Je zet mensen echt niet aan het werk door ze na twee jaar naar het OCMW te sturen. Integendeel je parkeert ze. Wij willen de controle behouden, zorgen dat werklozen naar een job zoeken én zetten daarbij in op actieve begeleiding.” “Bovendien is iemands werkloosheidsuitkering afnemen na twee jaar fundamenteel onrechtvaardig. Het is eigenlijk tegen de mensen zeggen: uw verzekering geldt maar voor twee jaar en daarna moet je maar je plan trekken. Dat is ongelooflijk cynisch. Zeker voor iemand die 30 jaar heeft bijgedragen en dan pech heeft en zijn job verliest. En dan is het nog eens dubbel cynisch om aan diezelfde meneer of mevrouw te zeggen dat die eerst al zijn of haar spaargeld moet ‘opsouperen’, voor die aanspraak maakt op een leefloon.” Voor sp.a en Bruno Tobback is het duidelijk: “Sociale welvaart creëer je niet door mensen aan te pakken die jarenlang hebben bijgedragen en die nu tegenslag hebben. Je doet dat ook niet door de index af te schaffen of in te boeten op sociale bescherming. Onze prioriteiten zijn omgekeerd. Sociale welvaart creëer je in de eerste plaats door diegenen te laten bijdragen die dat nu te weinig of niet doen, bijvoorbeeld door winst op aandelen te belasten.”

Herbekijk het videofragment van De Zevende Dag hieronder:

bruno 7de dag

Ook John Crombez was deze week te gast in De Zevende Dag. Herbekijk hieronder het videofragment:

john 7de dag