De sp.a stelt zich vragen bij de tarieven die gelden bij de Vlaamse fiscale regularisatie. Volgens de partij ligt het tarief dat een fraudeur betaalt om geld 'te witten' soms lager dan de oorspronkelijk ontdoken belasting.

De Vlaamse regering keurde vrijdag, in navolging van de federale regering, een voorontwerp van decreet over fiscale regularisatie goed. Dat maakt het mogelijk dat mensen met verdoken kapitaal - mits een boete - in het reine komen met de Vlaamse fiscus. De regeling geldt enkel voor Vlaamse belastingen en ze zal in de praktijk hoofdzakelijk op erfbelastingen slaan.

'Een fiscale regularisatie is sowieso al een cadeau voor valsspelers', zegt Vlaams Parlementslid Jan Bertels (sp.a). 'Maar dat zij ook een korting krijgen tegenover iedereen die zijn belastingen wél eerlijk heeft betaald, is nooit eerder vertoond.'

De Vlaamse overheid maakt een onderscheid tussen verjaarde en niet-verjaarde fraudegevallen.

Ook is er een verschil tussen erven in directe en in niet-directe lijn. Datzelfde onderscheid geldt ook voor alle gewone belastingaangiften.

De Vlaamse socialisten struikelen vooral over het tarief dat geldt voor mensen die in niet-directe lijn hebben geërfd (van een tante bijvoorbeeld) en daar na de verjaring aangifte van doen. Zij betalen een boete van 37 procent. Bertels wijst erop dat iemand die een dergelijke erfenis wel normaal aangeeft daar een tarief van 45 tot en met 65 procent op betaalt.

'Dat is echt te gek voor woorden', zegt de sp.a'er die de kwestie gisteren aankaartte bij Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD). 'Je kan maar beter gefraudeerd hebben, dan kom je er het goedkoopst vanaf.'

Volgens Tommelein is de kritiek naast de kwestie. 'Het gaat om verjaarde zaken', reageert hij. 'Onze administratie kan die erfrechten niet meer opeisen want ze zijn nu eenmaal verjaard. De fiscale regularisatie geeft mensen de kans om middelen terug in de economie te brengen', aldus de minister. 'En het geeft ons als fiscus, zij het dan met uitstel, de kans toch de erfbelasting te innen waar we recht op hadden.'

Een fiscale regularisatie is inderdaad een win-winsituatie 'voor zowel de regering als de ontduikers'. Dat zegt advocaat en fiscaal specialist Gerd Goyvaerts (kantoor Tiberghien). 'Niemand wil een wet over fiscale amnestie. Maar zo'n regularisatie maakt het mogelijk dat de regering

haar begroting kan aandikken en ze geeft de mensen gemoedsrust omdat ze niet vervolgd zullen worden.'

Bovendien is het tarief afgestemd op de federale regeling, zegt Tommelein. Die afstemming is noodzakelijk om de verdeling tussen de deelstaten in gemengde zaken mogelijk te maken.

'Wat denkt Bertels, dat de mensen 65 procent willen betalen om een verjaarde belastingontduiking aan te geven?', klinkt nog op het kabinet van de minister.

Ten slotte wijst de minister erop dat de nu gehanteerde tarieven hoger liggen dan tijdens de 'vorige regularisatierondes, ingevoerd door regeringen waarvan de sp.a deel uitmaakte'. Tommelein verwijst uitdrukkelijk naar sp.a-voorzitter John Crombez die als toenmalig staatssecretaris voor de Fraudebestrijding een van de drijvende krachten achter die regularisaties was.

Op het kabinet van de minister is nog te horen dat Vlaamse fiscale regularisatie 'vermoedelijk begin 2017' zal ingaan.

Bron: De Tijd, PIETER GORDTS