Abrusco, het vroegere Time-out, kampt met wachtlijsten. Er zijn te weinig middelen voorzien om de jongeren te begeleiden zoals het hoort. Jef Van Damme roept Guy Vanhengel (Open Vld) op om extra te investeren.

Geconfronteerd met jongeren met gedragsproblemen, gaan veel scholen nog altijd te snel over op het uitsluiten van jongeren. Het ‘Time-out-aanbod’ van Abrusco kan hiervoor een alternatief bieden. Hierbij worden de jongeren tijdelijk uit de school genomen om de problematische situatie te deblokkeren. Samen met alle betrokkenen wordt er bekeken hoe de jongeren op een positieve manier de schoolloopbaan kan verderzetten. Na een aantal weken in het project kan de jongere terug naar de klas. Het is een project dat op veel positieve waardering kan rekenen van jongeren en scholen. Maar uit een vraag die Jef Van Damme stelde aan Guy Vanhengel blijken de wachtlijsten te lang en het aanbod ondermaats.

Jef Van Damme: “Jongeren en scholen die een beroep doen op Abrusco, moeten nu weken wachten voor ze met het traject kunnen beginnen. Jongeren zitten al die tijd thuis, missen belangrijke schoolweken en de kans op schooluitval wordt reëel. Terwijl het project moet inspelen op crisissituaties en ervoor wil zorgen dat de jongere zijn of haar schoolcarrière wel met succes kan verderzetten. Op dit moment kunnen ook maar zeven Brusselse scholen beroep doen op de diensten van Abrusco. Dat is veel te weinig als we de omvang van de problematiek in de Brusselse scholen bekijken”. 

sp.a vraagt aan Vanhengel om extra te investeren in de Brusselse jongeren. Jef Van Damme: “Onze Brusselse jongeren verdienen alle kansen in het onderwijs. Er moeten dringend meer begeleiders komen en meer scholen moeten structureel kunnen instappen in het project. We verwachten dan ook dat het collegelid extra inspanningen voorziet in de komende maanden”.