Stop sociale dumping die bedrijven toestaat vals te spelen

Als Brexit ons iets moet leren is het dat een Europa zonder eerlijke regels geen draagvlak heeft. Vandaag misbruiken valsspelende bedrijven Europese arbeidsmigratie als een  businessmodel voor lagere lonen en lagere sociale bescherming. Deze sociale dumping doet hier jobs verdwijnen, buit hier mensen uit en doet kmo’s die zich wél netjes gedragen op de fles gaan. Zo stelt de bouwsector dat er 26.000 jobs verloren gaan als we sociale dumping niet dringend aanpakken. Europees Commissaris Marianne Thyssen krijgt het dossier niet vooruit. Wel, met een voorhoede van socialisten zeggen we de wacht aan aan deze toestand en pleiten we voor een noodrem om tijdelijk en gericht het vrij verkeer van werknemers en diensten te kunnen schorsen. 

Een Brexit met behoud van jobs kan alleen met Labour 

Nu de Brexit-chaos onder de Britse conservatieve premier May andere landen heeft afgeschrikt om dezelfde toer op te gaan, kunnen we ons richten op de onderhandelingen zelf. Voor zowel Jeremy als ikzelf moet daarbij de garantie van jobs centraal staan. De nieuwe handelsrelatie moet dan ook zo dicht als mogelijk de Eenheidsmarkt benaderen. De Vlaamse werkgelegenheid die afhangt van de handel met het VK behoort tot de relatief grootste in de EU - zo is het Verenigd Koninkrijk goed voor meer dan een kwart van onze export van speciaal textiel. Labour wil ook -zelfs unilateraal - de rechten van de EU burgers binnen het VK garanderen. Met Labour zijn dus serene onderhandelingen mogelijk in plaats van de megafoon-diplomatie van May en Boris Johnson. Een serene sfeer met respect voor elkaars belangen belooft ook een betere uitkomst wat betreft de onderhandelingen rond de Britse bijdrage aan het EU-budget. Want waar een budgettair gat valt, zullen andere lidstaten extra moeten bijdragen. 

Een economie ‘for the many, not the few’

De strijd tegen de groei van de macht van de multinationals is ons derde gezamenlijk strijdpunt. We willen zoveel als mogelijk opnieuw mensen verenigen om deze macht te beperken en hen eerlijke regels op te leggen. We strijden tegen de race to the bottom wat betreft belastingen op multinationals en grote vermogens. Het is niet verwonderlijk dat Jeremy en wijzelf hier in België zoveel tegenkanting krijgen. Als invloedrijke CEO van een belastingontwijkenende multinational, zou ik ook liever hebben dat Theresa May of N-VA de regering vormt.