“Zo willen we schrijnende gevallen vermijden waarbij kinderen in een crisissituatie nergens opvang vinden en in allerlei wachtkamers terecht komen”, leggen Freya Van den Bossche en Elke Van den Brandt uit. "Zelfs het beste systeem kan niet functioneren, als er plaats te kort is".

Het voorstel van regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V gaat niet ver genoeg. Om de sector vlotter te doen draaien, moet de Vlaamse regering verdergaan met het verminderen van regels. De beruchte "toegangspoort" is het toppunt van bureaucratie. Via die “toegangspoort” zouden jongeren toegang moeten krijgen tot de juiste zorg maar in realiteit geraken ze vaak verstrikt in een administratief kluwen.

Met ons voorstel hervormen we die volledig, zeggen de Vlaamse parlementsleden: "Het voorziet ook in een trajectbegeleider voor ieder kind. Die trajectbegeleider is een vast aanspreekpunt voor een kind tijdens de zoektocht naar hulp. Zo hoeft het kind zijn/haar verhaal niet telkens opnieuw te doen. We vragen de minister tenslotte om op een uniforme en gecentraliseerde wijze alle zorgvragen te registreren zodat de noden binnen de sector transparant in kaart komen. Meten is weten.”