In de vorige Spots konden we u al de plannen van de architect voorleggen voor de nieuwe jeugdlokalen aan het Generaal Maczekplein.

Schepen van jeugd Robben Huyghelier: " Midden oktober hebben we nu ook de bouwvergunning van het Vlaams Gewest ontvangen. De week er op hebben we de werken aanbesteed.”

De gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar oordeelde dat "de volume en de gekozen inplanting op schaal van de omgeving is, naadloos aansluit op het zwembad en de nabijgelegen Europahal, en zich perfect inpast in de utilitaire architectuur en gemeentelijke recreatieve en sportieve infrastructuur."

Uit de openbare aanbesteding kwam vervolgens de bouwfirma Beeuwsaert uit Ledegem als eerste uit de bus.

In het gebouw voorzien we ook een eigen stek voor de vzw Natuurpunt De Torenvalk.

Op 26 oktober verplaatsten we al het tankmonument aan de Europahal van het zwembad naar de overzijde van het Maczekplein om ruimte te maken voor de nieuwe jeugdlokalen.

Meer weten: robben.huygheliert@tielt.be; simon.bekaert@tielt.be