“Hoewel de radeloosheid op bovenlokaal niveau groot is, zijn we er in Vilvoorde de voorbije jaren in geslaagd om heel wat expertise op te bouwen”, zegt Hans Bonte. “Ook als het gaat over de begeleiding van minderjarigen. Deze diensten moeten verder uitgebouwd worden.”

“Toch merken we ook dat lokale dossiers stil liggen omdat medewerkers van de jeugdbescherming zelf niet weten hoe ze ermee aan de slag moeten. Er moet dan ook dringend werk gemaakt worden van een beter functionerend beleid op Vlaams en nationaal niveau om deze jongeren te beschermen. Daarnaast moet er bijkomend geïnvesteerd worden in de diensten die deze jongeren kunnen begeleiden.”

Bonte wijst erop dat de federale diensten zich moeten organiseren op basis van de recente ontwikkelingen. In Vilvoorde zijn er sinds mei 2014 geen nieuwe mensen naar Syrië vertrokken. Stilaan zet deze tendens zich ook in de andere steden verder. Nochtans benaderen onze veiligheidsdiensten deze problematiek nog altijd vanuit de optiek van foreign fighters, terwijl het alsmaar duidelijker wordt dat vertrekkers naar Syrië en Irak niet langer ons grootste probleem zijn, maar wel die personen die radicaliseren en bereid zijn om hier in eigen land, in onze steden, aanslagen te plegen.

“Het wordt hoog tijd dat het registratiesysteem van deze problematiek door onze veiligheidsdiensten zich aanpast aan de realiteit op het terrein”, besluit Hans Bonte.