Dinsdag 16 maart 2015: bij gebrek aan gepaste opvang wordt een meisje met een zware psychiatrische problematiek opgesloten in een cel. Bij gebrek aan bedden voor gepaste crisisopvang kon de jeugdrechter in kwestie niet anders. Het is geen alleenstaand geval. In de provincie Antwerpen alleen al zijn er elke week 30 aanvragen voor crisisopvang, terwijl er maar 8 bedden zijn. Elders hetzelfde verhaal. De afgelopen maanden trokken jeugdrechters en kinderpsychiaters meermaals aan de alarmbel.

Minister Vandeurzen beloofde, hierover herhaaldelijk ondervraagd door Freya Van den Bossche, beterschap. Maar intussen blijven de problemen even groot. Bovendien verwijst hij maar wat graag naar zijn federale collega De Block. Die liet op haar beurt weten dat er helemaal geen tekort aan plaatsen is. “Dat jongeren op straat of in de cel belanden, bewijst nochtans het tegendeel”, zegt Maya Detiège. “Dat Vandeurzen in antwoord op een parlementaire vraag niet eens kan zeggen hoeveel jongeren wachten op een bed in de kinderpsychiatrie en de crisisopvang, toont duidelijk aan dat er te weinig aandacht is voor deze nochtans kwetsbare groep jongeren”, voegt Freya Van den Bossche daaraan toe.

Van den Bossche en Detiège roepen beide ministers dan ook op om dringend samen werk te maken van een oplossing.