Gemeenteraadslid Astrid De Bruycker interviewt Maïté Coppens, voorzitter Jeugdraad Gent

 

Het is een bevreemdende dag waarop ik heb afgesproken met Maïté Coppens, voorzitter van de Gentse Jeugdraad. Dinsdag 22 maart 2016: de dag van de aanslagen in Brussel. We kunnen niet anders dan het eerst daarover te hebben. Nee, ik hoefde vandaag niet naar Brussel voor het werk. Ja, vrienden en collega’s die er werken zijn ok. We hebben al de hele dag het nieuws gevolgd, maar proberen nu toch even de knop om te draaien. We hebben het over twee gedeelde passies: de jeugd en onze stad, Gent.

Als ik Maïté vraag hoe zij onze stad in drie woorden zou omschrijven, zegt ze zonder veel aarzelen: jong, divers en levendig. “Ik vind dat de aanwezigheid van zoveel jonge mensen in Gent, in de scholen en het hoger onderwijs, echt afstraalt op onze stad. Gent is jong! En door actief te zijn in de Jeugdraad weet ik ook dat deze stad veel doet voor de jonge mensen hier. Die jeugd is bovendien heel divers: er komen in onze stad heel veel culturen samen. Zelf ging ik naar een stadsschool en daar groeide ik met die diversiteit op. Je leert omgaan met elkaar, wat je achtergrond ook is. In de Jeugdraad is dat ook een beetje mijn stokpaardje: ik wil de boer op, scholen en verenigingen bezoeken en iedereen, ook jongeren uit het technisch en beroepsonderwijs warm maken voor de Jeugdraad. Gent is tot slot ook heel levendig. Hier wordt zoveel georganiseerd, er is zoveel aanbod. Alleen vind ik soms dat het niet altijd tot bij de mensen geraakt.”

Maïté Coppens is 20 lentes jong en geboren en getogen in Gent. Met haar beschrijving van Gent lijkt ze meteen ook een accurate schets van zichzelf te hebben gegeven: jong, divers en levendig. Gevraagd naar waar ze zich zoal mee bezig houdt, is het lijstje lang. “Ik studeer rechten aan de UGent, ben animator in het jeugdwerk, ga babysitten en laat honden uit, ik dans ballet, ben actief in een studentenvereniging en sedert vorig jaar ben ik de voorzitter van de Gentse Jeugdraad. Via een vriend hoorde ik voor het eerst over die Jeugdraad. Het leek me wel wat om in zo’n leuke stad ook mee mijn mening te laten horen. Ik vind het voor mezelf ook heel leerrijk om dit te doen.”

De Jeugdraad in Gent is een onafhankelijke groep jongeren die adviezen bezorgt aan het bestuur over verschillende thema’s die jongeren aanbelangen. “Ik vind dat we dat op een kritische en onderbouwde manier doen. Samen met onze secretaris Thibalt stel ik als voorzitter de agenda van onze vergadering op. We komen elke maand samen met een vijftiental jongeren tussen 16 en 26 jaar. Leden kunnen zelf thema’s aanbrengen die we dan bespreken of waarvoor we oplossingen zoeken. Adviezen bereiden we vaak in werkgroepen voor en bespreken we nadien in de Jeugdraad. Wanneer iedereen akkoord gaat met een advies, onderteken ik het als voorzitter en bezorgen we het aan het stadsbestuur.”

Een recente worp van de Gentse Jeugdraad is hun advies op het ‘Actieplan Studentenbeleid’. Daarvoor namen ze het plan kritisch onder de loep, organiseerden ze een Open Jeugdraad en gingen spreken met verschillende studentenvertegenwoordigers.

Enkele punten van advies van de jongeren:

  • Verbeter de communicatie naar studenten
  • Zet in op alternatieve woonvormen voor studenten, bijvoorbeeld in leegstaande gebouwen of boven winkels
  • Maak de (hoge)schoolomgevingen verkeersveilig
  • Pleit voor gratis kraantjeswater in cafés

Maïté heeft nog een belangrijke ambitie voor de Jeugdraad. “Ik vind dat ik als voorzitter vooral voor een goede sfeer moet zorgen. De Jeugdraad moet gezellig zijn om aan populariteit te winnen. Alle jongeren moeten zich er op hun gemak voelen. In de toekomst willen we nog meer tonen wat de Jeugdraad al allemaal heeft bereikt en willen we onze organisatie veel bekender maken. Dat kan de participatie van alle Gentse jongeren alleen maar ten goede komen.”

We zullen de Jeugdraad met veel plezier mee promoten! Veel succes, Maïté & co!

Alle adviezen van de Jeugdraad en informatie over hoe je kan meedoen vind je op: www.jeugdraadgent.be