JEUGDWERKING BERCHEM SPORT IN GEVAAR

‘De Vriendenkring Jeugd van Berchem Sport moet over een eigen kantine kunnen blijven beschikken.’ Dat stelde Karim Bachar (sp.a), zelf een jeugdproduct van Berchem, in de gemeenteraad. ‘De jeugdwerking haalt haar inkomsten uit die kantine. Die inkomsten zijn broodnodig om autonoom, los van het betalend voetbal van de eerste ploeg, te kunnen blijven bestaan.’

De vrijwilligers van de jeugdwerking van Berchem Sport maken zich grote zorgen omdat het stadsbestuur de jeugdkantine wil afbreken. Ze vrezen voor de inkomsten van de jeugdwerking en zijn bang dat het schot tussen jeugd en eerste ploeg verdwijnt. En de jeugdspelers in de kou blijven staan.

Het stadion van Berchem Sport wordt in verschillende fasen gerenoveerd. Maar waarom de jeugdkantine als eerste moet verdwijnen, nog voor de sloop van de aanpalende staanplaatsen, begrijpt ook Karim Bachar niet. Volgens sommigen wordt de kantine al in mei gesloopt. In een alternatief is niet voorzien. Dat is net wat Bachar aan het stadsbestuur en raadslid Ronny De Bie (sp.a) aan het districtsbestuur van Berchem vragen.

‘Als de kantine dan toch weg moet, zorg er dan voor dat er een andere, desnoods tijdelijke kantine komt, zodat de jeugdwerking met meer dan 400 spelers op kwaliteitsvolle en zelfstandige wijze kan worden voortgezet.’ Toen Berchem een aantal jaren geleden in financiële problemen verkeerde, wilde het toenmalige stadsbestuur onder leiding van sp.a slechts bijspringen als de werking van de jeugd en de eerste ploeg ook juridisch gescheiden werd. Of het huidige bestuur daar ook zo over denkt, werd in de gemeenteraad niet duidelijk.