Sportclubs kunnen rekenen op een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing als ze tenminste een deel van dat geld besteden aan jeugdwerking. Door een gisteren gestemde wetswijziging vervalt de verplichting om een deel van dat geld in zuivere jeugdwerking te investeren. sp.a-Kamerleden Caroline Gennez en Dirk Van der Maelen "betreuren deze beslissing en klagen aan dat sportclubs nu een blanco cheque krijgen om dat geld naar believen te spenderen aan toplonen en de jeugdwerking dus niet langer gegarandeerd is. Dit is slecht nieuws voor de echte sportliefhebber".

Het gaat niet goed met ons voetbal. Enkel de lonen van de topspelers zitten in een stijgende lijn. Tot op vandaag kunnen de clubs rekenen op een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing als ze tenminste een deel van dat geld besteden aan jeugdwerking. De meeste clubs wilden verlost zijn van die bindende voorwaarde en wilden hun handen vrij hebben om dat geld naar believen te spenderen. Het lobbywerk van de Pro League was succesvol en dus hief de Kamer gisteren de voorwaarde op om een deel van dat geld "verplicht" aan jeugdwerking te besteden. De clubs en in het bijzonder de topclubs krijgen zo een blanco cheque die ze vrij mogen spenderen aan lonen en dan vooral lonen van topspelers.


"Ons voetbal heeft niet nog meer geld voor lonen nodig. Ons voetbal heeft visie nodig. Een algemeen plan met aandacht voor kwalitatieve jeugdwerking, verbeterde infrastructuur, een levensvatbare 2de klasse en meer solidariteit. Maar het parlement heeft vandaag gekozen om een blanco cheque te geven aan de clubs en hun spelers", zegt sp.a-voorzitter Caroline Gennez.

Gennez: "De huidige impasse in ons voetbal toont aan dat clubs vooral met hun eigenbelang bezig zijn. Het is aan de politiek om het algemeen belang van de sport in het oog te houden en haar beleid daarop af te stemmen. Fiscale stimuli verbinden aan goedgekozen voorwaarden zijn het ideale instrument om het sportbeleid te sturen. De andere politieke partijen zijn echter bezweken onder het lobbywerk van de Pro League en de G4".

Dirk Van der Maelen besluit: "De huidige regeling kost de overheid zo een 25 miljoen euro per jaar. Met deze wetswijziging loopt het bedrag nog hoger op, al kan het Rekenhof de totale impact niet juist berekenen wegens een gebrek aan transparantie. Als tegenover dat vele geld een goed uitgebouwde brede jeugdwerking met professionele omkadering staat, is dat geld goed en verstandig besteed. Maar nu valt juist de voorwaarde om aan jeugdwerking te doen weg. Laat dit nu voor ons juist een prioriteit zijn. Wij zien deze wijziging dan ook niet zitten en vrezen dat de jeugdwerking van onze sportclubs er onder zal lijden".