De jeugdwerkloosheid in de stad Mechelen is de voorbije twee jaar met bijna de helft teruggevallen. Die opmerkelijke tendens is het resultaat van een actieplan met de steun van de Vlaamse ministers Kathleen Van Brempt en Frank Vandenbroucke, dat extra middelen voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid naar de Dijlestad bracht.

Net als heel wat andere Vlaamse steden en gemeenten had Mechelen eind 2005 met een penibele jeugdwerkloosheid te kampen. Welgeteld 682 jonge, laaggeschoolde Mechelaars waren op dat moment werkloos en hopeloos op zoek naar een job. Om het tij te doen keren, trokken de Vlaamse ministers van Sociale Economie Kathleen Van Brempt en Frank Vandenbroucke (beiden sp.a-Spirit) geld uit voor het opzetten van een actieplan in twaalf steden en gemeenten.