Beste inwoners,

sp.a–Plus Glabbeek wenst u en uw familie een gezond, gelukkig en bruisend 2018.


Wij bouwen reeds vijf jaar aan ons dorp, ook in 2018 zetten we verder in op de ingeslagen weg. Vijf jaar van investeren in onze gemeentelijke gebouwen, in onze gemeentelijke wegeninfrastructuur en in ons bruisend Glabbeek.


In deze editie van #JIJMAAKTGLABBEEK gaan we verder in op de opening van het geboortebos met een 7.5 Km lange geboorteboswandeling. Onlangs lanceerden we de cultuurcheque voor senioren waarmee we de sociale contacten van onze ouderen willen bevorderen, terwijl ze tegelijkertijd ook nog kunnen genieten van culturele activiteiten.

In dit nummer stellen we opnieuw nieuwe kandidaten voor voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Maak kennis met Rita De Kelver, Macy Humblet en Lisa Lowies.

Ten slotte wil ik jullie allemaal uitnodigen op ons sp.a–Plus eetfestijn van 24 en 25 maart in het parochiecentrum te Kapellen.

Tot dan.

Veel leesplezier.