Beste inwoners,

Na de positieve reacties op onze eerste editie van #JIJMAAKTLINTER presenteer ik je graag ons tweede nummer. In deze uitgave heb ik opnieuw het genoegen om twee kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen aan u voor te stellen.

Daarnaast zal u een aantal artikels kunnen lezen over onderwerpen waar wij als sp.a veel belang aan hechten, zoals verkeersveiligheid, de problematiek rond sluikstorten en mantelzorg. Deze thema’s zijn een greep uit ons verkiezingsprogramma dat momenteel in opmaak is. Wat u vooral moet onthouden, is dat wij als sp.a Linter, een nieuwe weg willen inslaan. Wij streven naar een Linter van en voor iedereen!

Ook willen we iedereen bedanken die gereageerd heeft op onze oproep uit de vorige editie. We kregen zeer uiteenlopende en leuke reacties binnen en beseffen des te meer hoe belangrijk het is om onze inwoners te bevragen. Zij kennen als geen ander hun eigen buurt, meer zelfs, zij maken hun buurt! Elk voorstel wordt daarom grondig bekeken en haalbare voorstellen krijgen de nodige aandacht in ons programma. Uiteraard zijn nieuwe voorstellen nog altijd welkom!

Tenslotte geven we ook een kort overzicht van de activiteiten van onze nevenorganisaties. Hierbij wil ik ook nog graag alle aanwezigen, en in het bijzonder alle helpers, bedanken voor hun aanwezigheid op onze restaurantdag op 25 februari.

Langs deze weg wens ik jullie alvast veel leesplezier met deze editie van #JIJMAAKTLINTER, tot gauw!