sp.a kwam langs in Nekkerspoel, om te luisteren naar de zorgen en bekommernissen en de troeven van de buurt. En dat bleken er heel wat te zijn. We hebben bij bijna alle deuren in de buurt aangebeld met de vraag hoe het wonen is in Nekkerspoel. Wat zijn de troeven? Wat zijn de bekommernissen? Wat zijn de dromen? 

Wat blijkt: Nekkerspoel is een leuke buurt om te wonen. Het is een thuis voor jong en oud, gezinnen en alleenstaanden, bewoners geboren in de stad én gezinnen met een andere oorsprong. Een buurt waar het goed is om te wonen. Wat we vaak te horen krijgen over de buurt: Nekkerspoel is vlot bereikbaar, de nabijheid van het station is een troef. Er is groen aanwezig door de kasteeltuin, het water, De Nekker en het Mechels Broek vlakbij. 

Zijn er dan geen verbeterpunten? Zeker wel. De meeste bekommernissen van de bewoners waar we mee spraken gingen over verkeersveiligheid. Auto's rijden vaak te snel door de straten en dat veroorzaakt wel eens incidenten. Veel buurtbewoners verplaatsen zich met de fiets of te voet en dan is het soms echt oppassen geblazen. Het fietspad aan de parking in de Lakenmaekersstraat maakt dat je auto's om de hoek moeilijk of niet ziet aankomen. Ook voldoende parkeerruimte is een probleem. De borden op de parking zijn niet altijd duidelijk geplaatst. Een ruimte voor fietsenstalling in de straten zou een pluspunt zijn. Tenslotte kwamen ook klachten over zwerfvuil vaak terug. Troeven maar ook verbeterpunten dus